Menu

Je na čase podať odložené daňové priznanie za rok 2022

Daňovníkom, ktorí v marci oznámili finančnej správe trojmesačný odklad daňového priznania, sa blíži termín na jeho podanie. Stihnúť by to mali do 30. júna 2023, a rovnako do konca júna je potrebné daň aj zaplatiť.

Odklad lehoty o tri mesiace

Daňovníci, ktorí mali v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo Slovenska, si mohli predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o 3 kalendárne mesiace, najneskôr do konca júna.

K najčastejším dôvodom, ktoré viedli daňovníkov k odkladu daňového priznania, je získanie dlhšieho času na jeho vypracovanie alebo im do podania v riadnom termíne chýbali doklady. V niektorých prípadoch boli dôvody čisto ekonomické. Napríklad daň z príjmov môže daňovník zaplatiť neskôr, namiesto marca až v júni. Ušetrí aj na sociálnych odvodoch, pretože vznik ich platenia alebo zvýšenie sa posunie z júla na október 2023. Odklad daňového priznania má tiež vplyv na platenie preddavkov na daň. Preddavky je daňovník povinný platiť, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahne sumu 5 000 € a preddavkové obdobie začína od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V prípade júnového odkladu toto obdobie začína 1. júla.

Podajte odložené daňové priznanie s TAXOU

Splňte si svoju daňovú povinnosť aj bez študovania zákonov. Či ste živnostník, zamestnanec alebo prenajímate nehnuteľnosť, uplatňujete paušálne výdavky alebo vediete jednoduché účtovníctvo, daňové priznanie vytvoríte za niekoľko minút, pohodlne a bez chýb. S programom TAXA od KROSU.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty