Menu

Letná databáza CENEKON 2022 – nové technológie a ceny

Po vydaní mimoriadnej májovej databázy, ktorej primárnym cieľom bola aktualizácia cien materiálov, vám prinášame novú databázu v štandardnom polročnom termíne. Tá vám okrem aktualizácií cien jednotlivých vstupov (materiály, pracovníci, stroje) prináša aj množstvo nových položiek prác. Tie sme vyberali hlavne na základe vašich pripomienok so zameraním sa na zelené budovy, moderné technológie a nevyhnutné zmeny v sortimentoch jednotlivých výrobcov.

Nové technológie

V cenníku prác pribudlo alebo bolo výraznejšie aktualizovaných vyše 1 600 položiek z rôznych profesijných oblastí.

Ide o nasledujúce technológie:

 • prevetrávané fasády z dosiek FUNDERMAX z vysokotlakého laminátu (HPL),
 • minerálne tepelnoizolačné dosky MULTIPOR,
 • tehly TermoBRIK, komínové zostavy HELUZ, preklady POROTHERM,
 • potrubia pre diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie s materiálom v rozbore položky (priamo v položke na nachádza rúra + orientačné množstvo tvaroviek),
 • plastové nádrže pre dažďovú, odpadovú a pitnú vodu,
 • tepelné izolácie potrubia puzdrami,
 • trubice a plošná izolácia potrubia z kaučukovej peny EPDM,
 • pevné oplechovanie potrubia a doplnkov,
 • protipožiarne izolácie vzduchotechnického potrubia,
 • decentrálne vetracie jednotky s rekuperáciou tepla,
 • fotovoltické systémy,
 • nabíjacie stanice pre elektromobily.

Nové ceny a materiály

Ceny stavebných materiálov sa stále dynamicky menia, a preto ostávajú aj naďalej našou prioritou. Nákupná cena bola aktualizovaná pre viac ako 48 000 materiálov. V tomto počte sú zahrnuté materiály od 150 firiem a ďalšie dôležité komodity a vybrané výrobky, ktoré spravidla nie sú naviazané na konkrétneho výrobcu, ako rezivo, kovy a betóny. Ďalších 26 firiem nám potvrdilo správnosť ich cien v databáze, keďže sa od vydanej májovej verzie nezmenili.

Navýšené boli ceny všetkých PHM (nafta, benzín, LPG). Toto navýšenie má priamy vplyv na výšku sadzieb strojohodín, do ktorých vstupujú PHM a dopravného nákladu na materiál (stĺpec Doprava v Cenníku materiálov).

Okrem aktualizovaných cien sme doplnili vyše 590 materiálov od 16 firiem. Tento sortiment je pridaný navyše k májovej verzii, v ktorej už pribudlo vyše 1 100 nových materiálov od 14 firiem.

Nezávisle na verziách databázy fungujú Materiály online, ktoré sú priebežne aktualizované a dopĺňané o nové produkty. Aktuálne tu máte k dispozícii okolo 750 000 materiálov od vyše 200 výrobcov a predajcov.

Mimoriadne navýšenie miezd

Nedostatok ľudí na trhu práce a rekordná inflácia ženie smerom hore mzdy vo viacerých odvetviach vrátane stavebníctva. Na tento trend sme zareagovali a mzdy boli navýšené o 6,5 %. Ide o najvyšší nárast miezd v databáze za posledných jedenásť cenových úrovní. Je potrebné si uvedomiť, že nárast miezd za celý kalendárny rok 2022 je ešte vyšší, nakoľko mzdy boli navýšené aj v januárovej a májovej verzii a spolu predstavuje tento nárast 11,6 %. Zvýšenie miezd má priamy vplyv na ceny všetkých položiek prác, v ktorých je zahrnutý pracovník.

Veríme, že nová databáza bude pre vás prínosná. Podrobné novinky databázy nájdete na stránke CENEKON.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty