Menu

Novoročná verzia OMEGY s novým tlačivom daňového priznania PO

S novým rokom prišlo aj viacero legislatívnych zmien. Noviniek v zákone je hneď niekoľko. Mení sa odpisovanie dlhodobého majetku a zmeny sú aj v zákone o DPH. Objavte všetky legislatívne zmeny v najnovšej verzii programu OMEGA.

Stiahnuť novú verziu

Nové tlačivo Daňového priznania DPH

Za január alebo I. kvartál 2020 podávate daňové priznanie DPH na novom tlačive, nájdete ho vo verzii 23.20 alebo vyššej. Do riadku 18 po novom uvediete daň pri porušení podmienok oslobodenia pri obchodovaní so surovou ropou a minerálnymi olejmi. Pôvodne sa na riadku 18 uvádzala daňová povinnosť pri zrušení registrácie na DPH, ktorú po novom uvediete v riadkoch 1 až 4.

Súhrnný výkaz DPH – aj s evidenciou call-off-stock

Nový vzor tlačiva súhrnného výkazu použijete už za január prípadne za I. kvartál 2020 vo verzii 23.20 a vyššej. V režime call-off stock, ako dodávateľ, uvediete transakciu do súhrnného výkazu dvakrát. Prvýkrát vyplníte v II. časti súhrnného výkazu premiestnenie tovaru do štátu EÚ. Druhýkrát štandardne v I. časti následné dodanie tovaru odberateľovi. Druhú časť vyplníte v programe aj v prípade, ak vraciate tovar späť do tuzemska.

INTRASTAT – nové kódy kombinovanej nomenklatúry aj tlačivo

Pre správne vygenerovanie hlásenia INTRASTAT si aktualizujte na skladových kartách nové kódy kombinovanej nomenklatúry a vyexportujte  tlačivo aktuálne pre rok 2020. Následne hlásenie odošlite v elektronickej podobe.

Odpíšte vybraný majetok len za 2 roky

Už v roku 2019  môžete využiť novú odpisovú skupinu. Zákonodarcovia schválili kratšiu dobu odpisovania pre elektromobily a hybridné automobily. Pre tento druh majetku sa vytvorila nulová odpisová skupina, ktorú nájdete v aktuálnej verzii.

Vplyv „luxusných“ elektromobilov na základ dane 

V DPPO na riadku 301 využite automatický test základu dane aj pre „luxusné“ elektromobily odpisované v novej odpisovej skupine „0“.

Daňové odpisy zaokrúhľujte podľa legislatívy

S platnosťou od 1. 1. 2020 sa mení zaokrúhľovanie daňových odpisov na všetkých nových aj nedoodpisovaných majetkoch. Program za vás automaticky daňové odpisy zaokrúhli na dve desatinné miesta matematicky.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2019 už aj vo formáte XML

S OMEGOU vyplníte a odovzdáte Daňové priznanie PO ako prví. V aktuálnej verzii nájdete aktuálne tlačivo platné pre DPPO za rok 2019. Vďaka automatickému naplneniu tlačiva údajmi z účtovníctva šetríme váš čas. Priznanie už môžete aj vyexportovať vo formáte XML na portál Finančnej správy. Samozrejmosťou je aj aktuálne tlačivo DPFO typ B a jeho možnosť exportu vo formáte XML na FS SR.   

Bez eKasy to už nepôjde

Od januára 2020 majú povinnosť všetci používatelia registračných pokladníc evidovať tržby v systéme eKasa. Vo verzii OMEGY 23.00 budete môcť predávať už iba s jednou z uvedených pokladníc: FiskalPRO VX520, EURO 50/150, tlačiarňami typu EFOX od Elcomu alebo FT 4000B od Varosu. V programe sú zapracované legislatívou dané typy pohybov pre pohodlné obchodovanie.

Faktúry z iKROSU u účtovníčky za pár sekúnd

Pomocou iKONEKTU, ktorý prepája OMEGU a iKROS, ušetríte čas na cestovanie s dokladmi za účtovníčkou. V prehľadnom výsledku importu uvidíte, aké doklady boli prenesené či zmenené. Doklady uzavreté uzávierkou DPH v OMEGE budú uzamknuté pre vymazanie a zmenu aj v iKROSE. Zabráni sa tak dodatočným nezrovnalostiam v DP DPH. V prehľade z účtovníctva sa podnikateľ rýchlo zorientuje, a to bez potreby akýchkoľvek reportov a zložitých prepočtov.    

Ako získate novú verziu?

Novú legislatívnu verziu OMEGY máte vďaka Balíku podpory. S platným balíkom si ju stiahnete priamo z programu alebo z našej internetovej stránky. Už vám platnosť balíka vypršala? Jednoducho si Balík podpory obnovte v Zóne pre klienta a užívajte si naplno všetky jeho výhody.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty