Menu

Podnikateľov čakajú nové povinnosti. eKasa naberá reálnu podobu

Cieľom projektu eKasa je eliminovať podvody s krátením tržieb v registračných pokladniciach. Zabezpečiť to má online pripojenie všetkých registračných pokladníc a pokladničných systémov na finančnú správu. Podnikatelia, pripravte sa na nové povinnosti, ktoré začnú platiť už v budúcom roku.  

Ako bude eKasa fungovať v praxi?

Keďže ide o projekt s online pripojením pokladníc na centrálne úložisko finančnej správy, podmienkou bude internetové pripojenie a certifikovaná pokladnica alebo pokladničný systém. To zabezpečí, aby sa každý predaj alebo transakcia cez pokladnicu okamžite odoslal do systému eKasa. Systém eKasa vygeneruje a pridelí dokladu jedinečný identifikátor. Po prijatí identifikátora vyhotovíte bloček a odovzdáte ho kupujúcemu. Daniari tak budú mať prehľad o každej vašej hotovostnej tržbe, naviac kupujúci si bude môcť práve na základe identifikátora overiť, či ste spoľahlivým obchodným partnerom.

Čo v prípade, ak v okamihu vystavenia dokladu nastane prerušenie internetového pripojenia?

Doklad vystavíte a odovzdáte kupujúcemu v takzvanom offline režime. Po obnove pripojenia ho musí systém pokladnice odoslať finančnej správe. Opakované výpadky internetu a vystavovanie dokladov v offline režime môžu byť podnetom pre daňových kontrolórov.

Predávate na mieste, kde nie je dostupný internetový signál? 

Spolu s potvrdením od dodávateľa internetu podáte daňovému úradu Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov na finančnú správu. Daňový úrad vám rozhodnutím umožní zasielať informácie o zrealizovaných predajoch dodatočne z miesta, ktoré je pokryté internetovým signálom.

Od kedy je eKasa povinná?

Ak ste podnikateľ, ktorý eviduje tržby v registračných pokladniciach, vyplývajú pre vás z aktuálne dostupného návrhu novely zákona o registračných pokladniciach dva dátumy:

  • dobrovoľné používanie najskôr od 1. 4. 2019,
  • povinné používanie najneskôr od 1. 7. 2019.

Máte tak v roku  2019  niekoľko mesiacov na to, aby ste si zabezpečili  pokladnicu/pokladničný systém s online pripojením na finančnú správu.

Ak ste podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. 4. 2019, povinnosť evidovať tržby s online pripojením máte hneď od 1. 4. 2019. Dobrovoľnosť sa na vás nevzťahuje.

Týmto 5 povinnostiam sa nevyhnete

1. Zabezpečiť si na predajných miestach internetové pripojenie

Ak ste ho doteraz nemali, prinesie vám to nové finančné náklady.

2. Zaobstarať  si  certifikovanú  pokladnicu/pokladničný program s online pripojením na finančnú správu

Finančné riaditeľstvo zverejní zoznam certifikovaných pokladníc, pokladničných programov na svojom webovom sídle. Môže vám to priniesť finančné náklady na upgrade aktuálne používaných pokladníc.

3. Podať  žiadosť  o pridelenie kódu online pokladnice

Na účel uvedenia online pokladnice do prevádzky požiadate ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice. Žiadosť podáte elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

4. Zaevidovať pridelený kód do online pokladnice

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle vám v eKasa zóne podnikateľa sprístupní kód spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa a s autentifikačnými údajmi online pokladnice. Údaje zaevidujete do online pokladnice ešte pred jej prvým použitím. Pokiaľ máte viacej pokladníc, kód sa bude prideľovať osobitne na každú pokladnicu.

5. Vydávať pokladničné doklady cez online pokladnicu/pokladničný program

Najneskôr od 1. 7. 2019 musíte vydávať pokladničné doklady cez online pokladnicu/pokladničný program, ktoré zabezpečia korektné odosielanie informácií o hotovostných predajoch na finančnú správu. Daniari budú mať okamžite prehľad o každom vydanom bločku. 

Novela zákona o registračných pokladniciach ešte nie je schválená.  Aktuálne je na hlasovaní  v  Národnej rade SR.  Schválenie zákona očakávame v prvej polovici decembra. Uvidíme, aké bude jeho konečné znenie. V každom prípade, eKasu budú podporovať aj riešenia v programoch ALFA plus, OMEGA a ONIX. Vývoj situácie sledujeme a priebežne vás budeme bližšie informovať.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty