Menu

Služby účtovníkov v daňových nákladoch až v ďalšom roku

Podnikateľov, ktorých z oblasti účtovníctva zaujímajú často a prioritne daňové náklady a rovnako aj ich externých účtovníkov či účtovné firmy čaká pri uzavieraní roka pár noviniek. Tých prvých de facto nižšie daňové výdavky (v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi), tých druhých niekoľko starostí naviac.

Služby účtovníkov v nákladoch len po zaplatení

Rozsiahla novela zákona o dani z príjmov, platná pre rok 2015, okresala mnohé doterajšie daňové výdavky. Rozšírila aj kategóriu výdavkov, ktoré sa daňovými stávajú až po zaplatení – a to aj napriek princípu podvojného účtovníctva, vďaka ktorému sa väčšina výdavkov (účtovných a často aj daňových) uplatní v období, na ktoré sa vzťahujú. No a medzi novozatriedené výdavky patria – v zmysle § 17 ods. 19 písm f) zákona o dani z príjmov – aj výdavky na “právne a poradenské služby”. Čo však pre tento rok nebolo a nie je všetko. Novela zákona o dani z príjmov pre ďalší rok 2016 totiž medzi tieto výdavky zahrnula aj výdavky na služby účtovníkov – pozor, spätne, čiže služby účtovníkov sú daňovými po zaplatení už pre rok 2015.

Čo to znamená v praxi? Ak účtovník vyfakturuje služby za december 2015 a podnikateľ mu ich uhradí až v januári 2016, danému podnikateľovi idú do daňových výdavkov až v roku 2016 – aj napriek tomu, že sa vzťahujú na agendu roka 2015.

Rezerva na spracovanie účtovne závierky a daňového priznania už nie je daňovou

Podľa doterajších pravidiel si mohol podnikateľ uplatniť v daňových výdavkoch bežného roka (napr. 2015) sumu za spracovanie účtovnej uzávierky, ktorú mu účtovník vyfakturuje až v nasledujúcom roku (napr. v marci 2016) – a to prostredníctvom účtovnej a rovnako aj daňovej rezervy. Táto rezerva však už po novom nie je daňovou – do nákladov podnikateľa sa teda dostane až v roku, kedy boli práce súvisiace s ukončením roka uskutočnené aj vyfakturované. Aj v tomto prípade je teda potrebné daný výdavok z roka 2015 “vyhodiť” ako nedaňový a zahrnúť ho do daňových výdavkov roka nasledujúceho, t.j. roka 2016.

A ako je to s výnosmi účtovných firiem?

Ak účtovník vyfakturuje svojmu klientovi spracovanie agendy za posledný mesiac roka v prvom mesiaci roka nasledujúceho (napr. za agendu za december 2015 v januári 2016), nie je v praxi úplne jasné, do ktorého obdobia zahrnie účtovník svoj výnos (účtovne aj daňovo).  Mnohí účtovníci zahŕňajú tento výnos ešte do decembra – teda do roka, na ktorý sa vzťahuje. Jeden z výkladov hovorí o tom, že výnos patrí do obdobia, kedy danú službu účtovník spracoval a kedy mu s jej dodaním vznikajú náklady – čiže sumu za decembrovú agendu, ktorú účtovník uskutočnil a aj vyfakturoval v januári nasledujúceho roka, zahrnie do výnosov nového roka. Ak však agendu spracovával priebežne v jednotlivých dňoch decembra, mal by vyfakturovaný výnos zahrnúť ešte do starého roka (prostredníctvom účtov časového rozlíšenia).

Ktorékoľvek z riešení je správne, podstatnou informáciou je, že zahrňovanie výnosov pri uvedenom (i podobnom type služieb a následnej fakturácie) sa pre rok 2015 nemení.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty