Menu

Ako sa zrodil ONIX (rozhovor)

Máte radi pikošky zo zákulisia? Podarilo sa mi zastihnúť a vyspovedať dvoch neustále zaneprázdnených ľudí. Vôbec to nebolo jednoduché, ale výsledkom je rozhovor s tými najpovolanejšími – s jedným z majiteľov firmy KROS Ing. Petrom Trojákom a s garantom programu ONIX Ing. Miroslavom Dreveňákom.

Na začiatku bolo všetko inak

Bolo to už dávno, keď sa celý projekt oficiálne rozbehol. Aké to celé bolo? Ja som napríklad v tom čase ešte v KROSE nepracovala. Miro čiastočne, popri štúdiu na vysokej škole, tu brigádoval ako programátor. A samotný majiteľ Peťo sedel v kancelárii pri ostatných a zastrešoval úlohy v pozícii product ownera. V podstate možno povedať, že neboli na projekte definované žiadne pozície a všetci robili všetko. Poďme teda pekne od začiatku. 

Peter Troják a Miroslav Dreveňák

Čo viedlo k tomu, že ste sa začali pohrávať s myšlienkou rozšírenia portfólia o ERP riešenie? 

My sami sme potrebovali vylepšiť náš systém spracovávania objednávok. Síce sa aj začalo niečo v rámci OMEGY programovať na mieru podľa našich interných požiadaviek, ale bolo to veľmi kostrbaté. A prišli sme na to, že takýto problém s podnikovým softvérom nemáme len my vo firme, ale flexibilne konfigurovateľný program by pomohol aj iným firmám. Vlastne išlo o logické vyústenie situácie s našimi zákazníkmi. Keď potrebuje živnostník spracovávať podvojné účtovníctvo, máme tu pre neho k dispozícii OMEGU namiesto programu ALFA plus. Ale keď už niekomu nepostačovali funkcie v sklade a v obchode v rámci OMEGY, tak sme pre nich ďalšie riešenie nemali. A keďže sme im chceli poskytovať riešenie aj naďalej, jedinou možnosťou bolo spraviť ďalší, silnejší program. 

Môže trvať aj niekoľko mesiacov, kým sa nápad vysloví nahlas, prejde rôznymi schvaľovaniami až v ideálnom prípade dôjde k rozhodnutiu, že do toho ideme aj s potrebnou investíciou. Ako dlho u vás trvalo, kým sa od myšlienky prešlo k prvým stretnutiam? 

Časový úsek počítaný na mesiace je veľmi odvážny interval. V tomto prípade šlo o roky. Odkedy som túto myšlienku prvýkrát predniesol vedeniu prešiel asi rok, kým sme ešte len začali uvažovať, ako a z ktorého konca začať. Nikto nemal skúsenosti v tomto segmente zákazníkov a báli sme sa to robiť úplne “na zelenej lúke”. Keď prišla možnosť získať know-how, ako sa pracuje s ERP segmentom a ako sa vyhnúť všetkým novorodeneckým problémom, využili sme ju. Ale ani potom to nešlo rýchlejšie. Prešli ďalšie roky, kým sme pristúpili k tvorbe prvého prototypu (r. 2011). A to bolo jednoznačne správne rozhodnutie, pretože sme neprogramovali to, čo sme chceli my, ale postupovali sme na základe skúsenosti našich zákazníkov. S desiatimi sme aktívne spolupracovali a na základe ich prvotného nadšenia sme produkt začali vyvíjať. Väčšina z nich pracuje s ONIXOM dodnes.  

Väčšina? A prečo nie všetci? 

Pretože za tých cca 7 rokov sa toho veľa zmenilo nielen v KROSE. V daných firmách napríklad nastali personálne zmeny a odišli kľúčové osoby, s ktorými sme komunikovali. Alebo aj po rokoch stále program nespĺňa všetky požiadavky, ktoré by zákazník od neho očakával, preto je zavedenie ONIXU bezpredmetné. Ide o pár firiem, s čím sa na začiatku počítalo. 

Podľa čoho ste si ich teda v úvode vytipovali? 

Drvivú väčšinu nám vybrali kolegovia z oddelení výroba a konzultácie k programu OMEGA. Veľmi dobre poznajú svojich zákazníkov, takže nebolo pre nich náročné vybrať nám desiatku tých, ktorým už OMEGA nepostačovala, pretože z nej vyrástli.   

Jeden z dôvodov, prečo sme začali ONIX vyvíjať, bolo mať flexibilný softvér, vďaka ktorému dokážeme prispôsobovať procesy vo firmách na mieru a zároveň jednoducho. A dnes sme v tom fakt dobrí!

Ing. Peter Troják

člen predstavenstva , KROS a.s.

Vráťme sa späť k tomu, ako to pokračovalo s vývojom? Ako dlho trvalo naprogramovanie? 

K prvému zákazníkovi sme išli s veľmi surovým programom, pretože sme chceli čo najskôr počuť názory z praxe. Išlo o firmu s 5 používateľmi, ktorá zabezpečuje predaj a inštaláciu kuchynských liniek na mieru. Čo sa týka zložitosti procesov, tak to bola pomerne jednoduchá firma, no doslova sa topili v šanónoch. Každá zákazka bola v samostatnom šanóne. Požiadavka od zákazníka bola jasná: “upratať, pretože v opačnom prípade už viac nedokáže napredovať”. A aj napriek tomu, že nešlo o zložitú firmu, tri mesiace sme veľa skúšali a zároveň aj veľa odlaďovali. V niektorých moduloch sa doprogramovávali úplne základné veci, pretože by bez toho boli nepoužiteľné. Ako príklad možno uviesť, že nebola k dispozícii žiadna tlačová zostava faktúry. Ale tak to malo byť, keďže sme sa chceli vyhnúť hotovému robustnému riešeniu, o ktoré by v konečnom dôsledku zákazníci nemali záujem. 

A čo bolo ďalej?  

Následne sa išiel nasadzovať ďalší zákazník. Tentokrát sme si zvolili reklamnú agentúru, kde so systémom pracuje takmer 30 používateľov. A keďže to bol úplne opačný prípad, ako predchádzajúca firma, zakúsili sme krst ohňom. Dokonca sme im ONIX na prvýkrát ani nenasadili, ale radšej sa stiahli. Hoci sme všetky zistené nedostatky dovyvíjali, na druhýkrát nasadenie tiež nevyšlo. Uvedomovali sme si, že s ONIXOM ešte stále zákazník nedokáže plnohodnotne fungovať a preto sme sa opäť stiahli, poopravovali ďalšie chyby a dolaďovali moduly. Až na tretíkrát sa nám podarilo ONIX v spomínanej firme úspešne nasadiť tak, aby vedeli pokryť prevádzku. No trvalo ešte cca ďalšieho pol roka, kým sme všetko doladili k ich spokojnosti.  

Čo konkrétne bolo na ONIXE také zlé, že ste ho ani na druhýkrát nenasadili? 

Spomínaná firma má interné účtovníctvo, ktoré sme chceli, aby aj naďalej zostalo spracovávané v OMEGE. Uvedomujeme si silu tohto programu a vieme, koľko námahy je za tým, aby sme mali vždy načas zapracovanú legislatívu, ktorá sa tak často mení. Preto sme sa rozhodli ponechať účtovníctvo v OMEGE, ktorá zároveň bude prepojená s ONIXOM a údaje sa budú medzi sebou navzájom prenášať. No po nasadení sme zistili, že prvotné prepojenie musíme úplne prerobiť. Bolo to veľké trápenie a ľudia si to odtrpeli na oboch stranách – u nás aj u zákazníka. Ale bez tejto razantnej zmeny by nás ranné bolesti dobiehali ešte veľmi dlho.  

Skúšam si predstaviť, že ako dlho mohlo teda trvať celkové nasadenie tohto zákazníka? 

Kto si to nezažil, tak nevie, čo znamená dlho (smiech). Od vývoja po samotné nasadenie to bolo približne 2,5 roka. Teraz sa tomu tešíme, pretože stále to je najväčší zákazník ONIXU. A hlavne, každý ďalší už boli v porovnaní s nimi hračka.  

Považujete toto rozhodnutie s odstupom času za správne?  

Určite to bolo správne rozhodnutie. Keď dneska vidím, ako ťažko sa vytvárajú nové produkty, tak viem, že ONIX otvára našej firme nové dvere. Je to úplne iná sféra v starostlivosti o zákazníka, ktorá v KROSE bola nepoznaná a my ju ešte stále objavujeme. Zároveň však musím povedať, že sa nám podarilo nájsť veľmi šikovných ľudí, ktorí sa starajú o to, že ONIX neustále napreduje.

Videl som veľa konkurenčných systémov, ale máloktoré boli také, že by som v nich s radosťou pracoval. Ale ONIX každé ráno otváram s radosťou a vždy ho budem odporúčať. Čo je však dôležité, nevnímam to tak len ja, ale aj väčšina našich zákazníkov. Vďaka spolupráci na vývoji produktu s reálnymi zákazníkmi sa nám podarilo vytvoriť výnimočný produkt. Moderné rozhranie a účelný dizajn spôsobili, že sa program veľmi jednoducho ovláda. Prácu v programe zvládnu aj menej skúsení používatelia, čo umožňuje jeho rýchle nasadenie naprieč rôznymi oddeleniami spoločnosti.

Ing. Miroslav Dreveňák

garant programu ONIX, KROS a.s.

Obaja máte rôzny uhol pohľadu na projekt, čo je vzhľadom na vaše postavenie logické. Preto ma zaujímajú vaše odpovede na otázku, aká je vízia programu do budúcnosti? 

Peťo: Z pohľadu majiteľov môžem povedať, že ide o dlhodobú investíciu, ktorej veríme. Chceme hrať silnú úlohu na trhu a aj s týmto produktom sa zaradiť medzi TOP 3 na slovenskom ERP trhu. Zároveň medzi naše ciele do budúcnosti možno zaradiť tiež to, že chceme robiť aplikáciu mobilnejšou a pre jednotlivé segmenty (resp. odvetvia) mať rýchlejšie dodateľné riešenie. 

Miro: Ja by som ešte dodal, že by som bol rád, ak by sa nám podarilo nájsť spolupracujúce firmy, vďaka ktorým sa budú môcť externí dodávatelia napojiť na ONIX (podobne ako sa nám podarila spolupráca s firmou BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o.). Tým opäť rozšírime riešenie a pokryjeme požiadavky ďalšej skupiny zákazníkov.

Ing. Peter Troják

člen predstavenstva KROS a.s.

Ing. Miroslav Dreveňák

garant programu ONIX

Firmy, ktorým už ONIX pomáha

Samozrejme, že sme zvažovali aj iné programy. Vyhral fakt, že ONIX je rovnako ako OMEGA tiež od KROSU. Preto sme nepochybovali, že servis bude na vysokej úrovni. A nezmýlili sme sa. Všetko, čo nám bolo povedané, vždy platilo. A to je pre mňa veľké plus. Najväčší prínos je v objednávkovom module. Teraz presne vidíme, v akej fáze sa zákazka nachádza nielen u nás, ale vidíme informácie za všetky pobočky. Zobraziť prípadovú štúdiu.

Ing. Róbert Kováčik
AZ FLEX, s. r. o., Veľkoobchodný predaj izolačných materiálov 

Skúšali sme rôzne systémy - niektoré boli staršie, iné novšie, ale žiadny nespĺňal všetky naše požiadavky. Všetky jednania sa vyznačovali serióznym prístupom. A preto, keď vyšla verzia s API rozhraním, bez váhania sme sa pustili do spolupráce. Zobraziť prípadovú štúdiu.

Radovan Cifra
BENDR, s. r. o., Veľkoobchod s elektronikou

Mám strašne rád štatistiky. Rád porovnávam a sledujem strategické údaje firmy. Je fantastické, že teraz dokážem plánovať tovar dokonca podľa sezónnosti. A tým, že sú všetky informácie v jednej línii, ONIX pre mňa znamená neskutočné zjednodušenie práce. Zobraziť prípadovú štúdiu.

Roman Hudáč
FEAST, s. r. o., Veľkoobchod so soľou

ONIXU prebehla rýchlo, s podporou na zákazníckej linke sme spokojní, vždy vyriešia naše otázky a požiadavky. ONIX hodnotím na 11 bodov z 10-tich. Zobraziť prípadovú štúdiu.

Richard Masár
Landart, s. r. o., Záhradníctvo (maloobchod, e-shop)

Zavedenie nového systému ONIX nám prinieslo väčší prehľad, ale aj nadhľad nad obchodnými údajmi. Tešíme sa aj úspore času pri vytváraní faktúr a objednávok. Oceňujeme vynikajúcu podporu programu ONIX, vďaka ktorej sú prípadné problémy a chyby systému riešené takmer okamžite. Zobraziť prípadovú štúdiu.

Ing. Marek Greško
TITANS freelancers, Personálna agentúra

S ONIXOM máme vždy aktuálne informácie o stave materiálov na sklade. Šetrí nám množstvo času pri výpočte spotrebovaného množstva materiálov vo výrobe. Do zavedenia ONIXU sa výpočet robil v Exceli, a to iba raz za štvrťrok. Teraz je spotreba známa okamžite. Dnes nám ONIX skutočne pomáha pri podnikaní a uľahčuje prácu. Zobraziť prípadovú štúdiu.

Andrea Krajčírová
VASPO STONE, s. r. o., Výroba kamenného obkladu

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty