Menu

Ako si jednoducho sledovať obchodníkov

Prichádza koniec roka a s tým súvisiace odmeňovanie zamestnancov za ich celoročnú prácu a mimoriadne výkony. Koľko vám však trvá dopočítať sa k reálnym tržbám a rozdeliť ich podľa obchodníkov? Všetko záleží na systéme práce, ktorý máte zabehnutý vo firme. Sú rôzne spôsoby ako to sledovať. Môžete mať vlastné excelovské tabuľky, rôzne analytické nástroje, papier a pero alebo si to všetko zadávať do vášho účtovného softvéru.

Možnosť, ktorá vyhovuje jednej spoločnosti, spravidla nevyhovuje inej. Prvým dôležitým krokom je vymyslieť taký systém sledovania obchodníkov, ktorý vydrží počas celého prevádzkového roka a bude sa ľahko udržiavať. Najdôležitejšie je, aby sa z neho dali reportovať dosiahnuté výsledky prakticky kedykoľvek.

Ponúkame vám 3 základné možnosti detailného sledovania obchodníkov odskúšané praxou. Vysvetlíme si, ako ich môžete zadávať a reportovať v účtovnom softvéri OMEGA a tiež v analytickom nástroji NEO.

A: Obchodník má pridelenú skupinu zákazníkov

Inak povedané, každý predaj konkrétnemu zákazníkovi je zarátaný práve jednému obchodníkovi.

Riešením je používanie vlastností partnerov. Výhoda je, že nemusíte kontrolovať faktúru za faktúrou a dodatočne k nej priradzovať obchodníka. Program sám spočíta všetky faktúry priradené vybranému obchodníkovi. V príklade sme vytvorili dvoch nových obchodníkov v číselníku Vlastnosti partnerov. V číselníku partnerov priradíme vlastnosť vybranému partnerovi. Dôležité je, aby 1 obchodný partner mal prideleného iba 1 obchodníka.

Tip: V menu Číselník – Partneri cez Funkcie -> Zobrazení partneri -> Pridaj vlastnosť, si vieme hromadne popridávať svojich obchodníkov k partnerom. Porovnanie predajnosti obchodníkov si následne vyrobíme v programe NEO len pár klikmi:

B: Obchodník má pridelené doklady, z ktorých má vypočítanú províziu

Tento variant je vhodný, ak obchodník nie je vyplácaný za obrat konkrétneho partnera, ale za konkrétny obchodný prípad, teda podľa dokladov.

Ak si obchodník vystavuje doklady sám, svoje meno má v políčku Zaevidoval či Vyhotovil. Triedenie je potom veľmi jednoduché. Obyčajne však doklady vystavuje fakturant a informáciu o obchodníkovi, ktorému patrí provízia, zadáme pomocou Vlastnosti dokladu. Pre názornosť vytvoríme v číselníku Vlastnosti fakturácie pre každého obchodníka samostatnú vlastnosť. V odoslanej faktúre následne pridelíme cez Vlastnosti dokladu konkrétneho obchodníka. Taktiež je dôležité, aby 1 doklad mal prideleného iba 1 obchodníka.

Tržbu z faktúr rozdelenú podľa obchodníkov si tak kedykoľvek pozrieme v reporte:

C: Obchodník je odmeňovaný za predaj vybraných produktov

Ak sú v jednom doklade položky, z ktorých sa vypočítava provízia viacerým obchodníkom, tak použijeme interné rozúčtovanie.

Ako príklad môžeme použiť faktúru s dvoma položkami. Jednou položkou je predaj plynového kotla, z ktorej provízia ide obchodníkovi a druhou je montáž tohto zariadenia, z ktorej ide provízia inštalatérovi. Obchodník má v danom prípade pridelenú len jednu položku v doklade. V prvom kroku si vytvoríme zoznam obchodníkov v menu Číselník -> Pracovníci. V položkách dokladu potom Pracovníka pridáme na položku, z ktorej sa má vyrátať provízia pre daného obchodníka.

Obrat, ktorý dosiahol obchodník za predané položky si v NEU pozrieme sumárne alebo aj v členení po položkách.

V prípade používania programu NEO získate aj ďalšie benefity pre vás a aj vašich obchodníkov. Ponúkame vám možnosť zautomatizovať si prácu, ušetriť čas a zároveň prispieť k lepšej a pravidelnej informovanosti obchodníkov pomocou programu NEO.

Automatické odosielanie štatistík predaja obchodníkovi

Nastavte si automatické odosielanie mailov na týždennej alebo mesačnej báze, v ktorom bude obchodník vidieť tržby, ktoré dosiahol za vami vybrané obdobie (za posledné dni, týždne, mesiace, kvartály). Do tohto mailu si viete sami zvoliť aké informácie bude obchodník vidieť. Či už sú to napríklad pridelení zákazníci, predané výrobky, splatnosti faktúr, dosiahnutá marža/prirážka, poskytnuté zľavy a rôzne iné užitočné informácie.

Mail príde obchodníkovi v zrozumiteľnej, vami vybranej podobe a v požadovanom formáte. V ponuke sú formáty xls, csv, html, pdf.

Plnenie plánu obchodníkov

Zadajte si do našich tabuliek aké tržby očakávate od svojich obchodníkov, alebo koľko kusov výrobkov majú predať a odosielajte im pravidelne ich dosiahnuté výsledky. Budú už priebežne vidieť, či sa im darí plniť obchodný plán alebo musia zvýšiť svoju aktivitu. Veľkou výhodou je, že pri poradách budete mať rovnaké výsledky aj vy a obchodníci a budete sa môcť venovať dôležitejším témam, ako sú nezrovnalosti v číslach.

Interaktívne prehľady o obchodníkoch

Ktorí zamestnanci vám dodávajú informácie o dosiahnutých výsledkoch obchodníkov? Spracováva vám ich fakturantka, účtovníčka, alebo sami obchodníci si pripravujú reporty? Je dobré si zrátať čas všetkých zamestnancov, ktorí strávia pri vyhodnoteniach, pretože aj toto sú reálne náklady firmy. Chcete ušetriť čas a mať tak vždy predpripravené aktuálne informácie o stave tržieb firmy rozdelených po obchodníkoch? Vieme pripraviť individuálny prehľad, v ktorom uvidíte pre Vás potrebné informácie.

Ukážky z programu NEO, ktoré vidíte vyššie boli vytvorené na základe našich skúseností a poznatkov od zákazníkov. Vieme, že každá firma má svoje špecifiká a spôsoby obchodovania. Radi poskytneme individuálnu konzultáciu, vďaka ktorej spoznáte nové spôsoby vašej práce.

Máte záujem skonzultovať váš spôsob sledovania obchodníkov? Radi vám poradíme aké dodatočné informácie zadávať do OMEGY a následne aké výstupy potom očakávať. 

Presvedčte sa sami. Stiahnite si demoverziu programu NEO a vyskúšajte zadarmo jeho šikovné funkcie.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty