Menu

BLOG

OMEGA 12.10.00

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 12.10.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha...

OMEGA 12.01.00

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 12.01.00 Opravená chyba, ktorá bola pri tlači hlavnej knihy za zadané obdobie DUÚP od-do. Opravená chyba,...

OMEGA 12.00.00

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 12.00.00 Euro – V programe bola zapracovaná funkcia na prechod na menu EURO. Prevod údajov z SKK na...
KROS
O nás
Blog
Kontakty