Menu

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022

Používate pri podnikaní auto? Do konca januára musíte podať daňové priznanie a zaplatiť cestnú daň. Nezáleží na tom, či máte auto zaradené v obchodnom majetku alebo používate súkromné auto na služobné účely. Rozhodujúce nie je ani to, či auto vlastníte, alebo je napísané na niekoho iného. V daňovom priznaní treba uviesť každé motorové vozidlo, ktoré ste na podnikanie používali.

Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ktoré vozidlá sa zdaňujú?

Podľa zákona sa zdaňujú motorové a prípojné vozidlá, zaradené do kategórie:

 • M1 – osobný automobil
 • M2 a M3 – autobusy
 • N1 až N3 – nákladné vozidlá
 • O1 až O4 – prípojné vozidlá
 • L1e až L7e – mopedy, motocykle, trojkolky, štvorkolky

Predmet dane

Predmetom dane je motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na dosahovanie príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pod pojmom používanie vozidla na podnikanie sa rozumie:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle ako o hmotnom majetku podľa zákona o účtovníctve,
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
 • uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla alebo
 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e), napríklad ak daňovník používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel za rok 2022

Základom dane pri osobnom vozidle kategórie M1 a L1e až L7e je zdvihový objem valcov motora v cm3 uvedený v doklade.

Základom dane pri úžitkovom vozidle kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4 je jeho najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu.

Základom dane pre vozidlo kategórie L, M a N, ktoré má jediný zdroj energie elektrinu (elektromobil), je výkon motora v kW.

Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Tieto sa nevzťahujú na úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves.

Ročné sadzby pre ťahače a návesy sú uvedené v prílohe č. 1a.

Vo všeobecnosti platí, že výška dane závisí od toho, aké staré máte auto. Čím je auto staršie, tým väčšiu daň zaplatíte a naopak, ak máte nové vozidlo, môžete si daň znížiť o štvrtinu.

Zvýhodnenie ročnej sadzby dane

Ročná sadzba dane sa upravuje v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla. Pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 sa ročná sadzba dane zníži o:

 • 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • 15 % počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov.

Od 109-tého mesiaca (tzn. po uplynutí predchádzajúcich 108 mesiacov) až po 144 kalendárnych mesiacov sa uplatní ročná sadzba dane a od 145-tého mesiaca sa ročná sadzby zvýši o 10 % až 20 %.

Zvýhodnenie naďalej zostáva pri úžitkových vozidlách kategórie M2, M3 a N3, kedy sa ročná sadzba dane počas 156-tich mesiacov od dátumu prvej evidencie zníži v rozsahu od 50 % do 10 %. Od 157. kalendárneho mesiaca sa uplatní sadzba dane vo výške, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a.

Ročná sadzba dane sa pre úžitkové vozidlá kategórie O4 zníži o 60 % počas celého obdobia, kedy je vozidlo predmetom dane.

V prípade hybridného vozidla, motorového vozidla s pohonom na zemný plyn a na vodíkový pohon sa upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla sa následne zníži ešte o 50 %.

Tlačivo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 2022

Tlačivá dane z motorových vozidiel za rok 2022 nájdete v nových verziách programov TAXA, ALFA plus a OMEGA (vydané 2. januára 2023).
Daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur.

Ak výška predpokladanej dane nepresiahne 700 eur, preddavky na daň neplatíte. Naopak, ak výška predpokladanej presiahne 700 eur, máte povinnosť platiť preddavky podľa § 10 zákona o dani z motorových vozidiel.

Daň z motorových vozidiel môžete zaplatiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré sa skladá:

 • z predčíslia 501163,
 • zo základného čísla účtu označujúceho váš osobný účet daňovníka,
 • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice, ktorý je 8180,
 • za zdaňovacie obdobie 2022 uveďte variabilný symbol 1700992022.
Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty