Menu

Dovolenky – čo by ste mali vedieť z pohľadu miezd?

Na dovolenkovú sezónu mnohí z nás túžobne čakajú aj celú zimu. Odrátavame posledné dni a tešíme sa, kedy si oddýchneme a vypneme pracovný kolotoč aspoň na pár dní, v lepšom prípade aj týždňov. Či už niekam cestujete alebo si len užívate domácu pohodičku, určite sa vám zíde pár užitočných informácií, vďaka ktorým porozumiete svojej výplatnej páske aj po zaslúženej dovolenke. Dovolenkové výplaty majú svoje špecifiká. Prečítajte si, ako si výpočet miezd uľahčiť a zvládnuť ho ľavou zadnou aj v lete.

Viete, aký máte nárok na dovolenku?

Zo zákona máte nárok na základnú, minimálnu výmeru dovolenky za kalendárny rok v rozsahu 4 týždne. Znamená to, že ak pracujete 5 dní v týždni, od pondelka do piatka, máte ročne k dispozícii 20 dní dovolenky. Ak ste starší ako 33 rokov, prípadne do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšite 33 rokov alebo máte dieťa, je váš minimálny nárok na dovolenku 5 týždňov, teda 25 dní. Dlhšej dovolenke sa tešia pedagogickí zamestnanci, ktorým patrí dovolenka najmenej 8 týždňov.

Neodpracovali ste celý rok?

Ak ste do zamestnania nastúpili v priebehu roka a odpracovali aspoň 60 dní, prináleží vám pomerná časť z celoročnej dovolenky. Nárok na pomernú časť dovolenky vzniká za každý celý kalendárny mesiac a to vo výške 1/12 dovolenky za kalendárny rok. V prípade, že ste u zamestnávateľa odpracovali menej ako 60 dní, máte nárok na dovolenku za odpracované dni, a to vo výške 1/12 ročnej dovolenky za každých 21 odpracovaných dní. Do odpracovaných dní sa počítajú napríklad dni dovolenky, sviatky i prekážky v práci. Pri spracovaní miezd v OLYMPE si s výpočtom dovolenky hlavu lámať nemusíte. Pomôže vám šikovná dovolenková kalkulačka. Rýchlo vypočíta nárok na dovolenku aj pre zamestnanca, ktorý nastúpil do pracovného pomeru v priebehu roka i zostatok dovolenky pre zamestnanca, ktorý pracovný pomer končí.

Krátenie dovolenky

Zdá sa vám, že na páske máte nižší zostatok dovolenky, ako by ste čakali? Ak ste boli na dlhodobej PN-ke je možné, že vám zamestnávateľ dovolenku krátil. Môže tak urobiť za určitých podmienok. Predpokladom však je, že ste odpracovali v danom roku aspoň 60 dní. Dovolenka sa kráti iba za zameškané pracovné dni a to za prvých 100 zameškaných pracovných dní o 1/12 dovolenky a následne za každých 21 zameškaných dní o ďalšiu dvanástinu. Najčastejšie sa dovolenka kráti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, dlhodobej práceneschopnosti, ošetrovania člena rodiny, absencie a neplateného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca. V prípade neospravedlnenej absencie zamestnanca môže zamestnávateľ krátiť aj dovolenku za odpracované dni a to o 1 alebo 2 dni za každú absenciu. Kráti sa iba dovolenka, na ktorú vznikol nárok v príslušnom roku a len z dôvodov, ktoré vznikli v tom istom roku. Počítať krátenie dovolenky v OLYMPE nemusíte. Automaticky dovolenku kráti v zmysle platnej legislatívy.

Dovolenkový priemer

Na výplatnej páske mnohých z nás okrem zostatku dovolenky zaujíma ešte jedno číslo. Je ním dovolenkový priemer. Ten nám napovie, koľko za dni odpočinku dostaneme zaplatené. Viete, z čoho sa vypočíta? Už slovíčko priemer nám napovedá, že budeme niečo priemerovať a to predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Ak čerpáte dovolenku v júli, priemer sa bude počítať z úhrnu vyplatených miezd bez náhrad v druhom štvrťroku, teda za mesiace apríl, máj a jún aktuálneho roka. Ten vydelíme počtom odpracovaných hodín v danom štvrťroku a zistíme priemerný hodinový zárobok. Samozrejme aj tento výpočet za vás urobí OLYMP.

Kto určuje čerpanie dovolenky?

Zákonník práce definuje, že čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. V praxi je to často o vzájomnej dohode zamestnanca a zamestnávateľa. Môže sa však stať, že zamestnávateľ potrebuje zamestnanca počas dovolenky „vyrušiť“ alebo ho stiahnuť späť do práce. Túto situáciu bližšie rozoberáme v najnovšom čísle legislatívneho časopisu KROS NEWS.

Ako si dovolenkové výplaty uľahčiť?

Ak robíte výplaty v prevádzke s celozávodnou dovolenkou, viete si nahadzovanie letných dovoleniek v OLYMPE výrazne zjednodušiť. Pomocou Hromadných funkcií pridáte dovolenku do výplat všetkých zamestnancov naraz. Chcete dovolenkám z pohľadu miezd porozumieť viac aj na príkladoch z praxe? Potom určite neváhajte a pozrite si videoškolenie Dovolenka v OLYMPE, kde sa dozviete všetko podstatné na praktických príkladoch. Užite si dovolenkovú sezónu a načerpajte dostatok síl na ďalšie pracovné povinnosti.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty