Menu

eKasa odklad – čo sa v ňom skrýva?

Hlas ľudu bol vyslyšaný. Prišlo to, na čo podnikatelia v posledných mesiacoch čakali. Odklad eKasy. Nie je však odklad ako odklad. Termín spustenia eKasy zostáva. Čo sa mení a čo prináša schválená novela zákona?

Zmena zákona

Národná rada zverejnila nové znenie novely Zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP. Novela o “nepokutovaní“ podnikateľských subjektov pri používaní eKasy bola 19. 6. 2019 v parlamente jednohlasne schválená. 

Aké sú podmienky?

Vláda vyšla v ústrety konečným užívateľom registračným pokladníc. Zmiernila podmienky, ktoré musí podnikateľ splniť, aby zvládol prechod na eKasu v medziach zákona a bez pokutovania aj v prípade, ak k 1. 7. 2019 nemá certifikované riešenie eKasy.

Z pôvodne navrhovaných dvoch podmienok – žiadosť o pridelenie kódov ORP a záväznej objednávky certifikovaného riešenia, zostali pri jednej. Tou je mať podanú žiadosť o pridelenie kódov ORP.

Daňový alebo colný úrad do 31. 12. 2019 nebude pokutovať podnikateľské subjekty za nepoužívanie ORP v prípade, ak podnikateľ požiada o pridelenie kódu pokladnice ORP najneskôr do 30. 6. 2019. Podmienka záväznej objednávky certifikovanej ORP z pôvodného návrhu zákona vypadla.

Zrušené DKP a stará pokladnica

Ak si podnikateľ zrušil DKP pokladnice a k dátumu zrušenia DKP neuviedol do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže naďalej využívať svoju registračnú pokladnicu aj po 1. 7. 2019 až do momentu, keď bude mať funkčné riešenie ORP.

Schválené znenie zákona nájdete tu. Sledujte aj naďalej naše stránky, nájdete tam aktuálne informácie o certifikácii jednotlivých  pokladníc a novinkách v systéme eKasa.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty