Menu

Kedy máte nárok na príplatky?

V určitých prípadoch máte za svoju prácu okrem mzdy aj nárok na príplatky. Príplatky majú za cieľ zohľadniť fakt, že ste museli pracovať niekoľko hodín navyše, ísť do práce cez víkend alebo počas sviatku. Zistite viac, kto a za akých podmienok si príplatok zaslúži.

Príplatok za prácu nadčas

Najprv si objasníme, kedy reálne vykonávate prácu nadčas. Keď vám už „padla“ a vy zostávate v práci dlhšie, nie vždy ide o nadčas.

O nadčas ide vtedy, ak prácu vykonávate na príkaz svojho zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom a nad svoj bežný pracovný čas. Podľa zákona sa môžete so svojím zamestnávateľom dohodnúť na práci nadčas, ak si situácia žiada zvýšenú potrebu práce. Ak bežne pracujete len pondelok – piatok a prídete do práce cez víkend kvôli mimoriadnej situácii, tak je to pre vás práca nadčas.

Na nadčasový príplatok nemáte nárok:

  • ak si nadrábate hodiny, ktoré ste si vybrali ako pracovné voľno alebo
  • ak pracujete dlhšie preto, lebo vám predtým odpadol nejaký pracovný čas kvôli zlým poveternostným vplyvom.
Za prácu nadčas máte nárok na príplatok vo výške 25 % vášho priemerného zárobku.

Ak sa dohodnete so svojím zamestnávateľom, tak za prácu nadčas si môžete čerpať náhradné voľno. Vtedy strácate nárok na príplatok. Koľko hodín nadčasov ste odpracovali, toľko hodín náhradného voľna si vyberiete.  

Príplatok za sviatok

Na príplatok za sviatok si siahnu najčastejšie zamestnanci nepretržitých prevádzok, ako napr. pekárne či automobilky, kde majú zamestnanci rozvrhnuté smeny aj počas sviatkov.

Ak pracujete počas sviatku, tak vám patrí príplatok vo výške 100 % vášho priemerného zárobku.

Ak sa dohodnete so svojím zamestnávateľom, tak si namiesto príplatku za sviatok môžete vybrať náhradné voľno. Príplatok za sviatok vám patrí bez rozdielu či bola vaša smena naplánovaná na sviatok alebo ste odpracovali počas sviatku nadčas.

Od mája 2018 platí, že nárok na príplatok za sviatok majú aj dohodári. Ak teda pracujete na dohodu, tak za každú hodinu práce vo sviatok máte nárok na príplatok vo výške 100 % minimálnej hodinovej mzdyčo je 2,759 eur/h.

Príplatok za sobotu a nedeľu

Príplatky za prácu cez sobotu a nedeľu opäť najviac tešia zamestnancov nepretržitých prevádzok. Ak pracujete na dohodu a odpracujete nejaký ten víkend, tak sa nemusíte báť, príplatok vás neminie.

Sobota

Za hodinu práce vám patrí príplatok vo výške 
25 % minimálnej hodinovej mzdy (0,69 eur/h)

     

Nedeľa

Za hodinu práce vám patrí príplatok vo výške 
50 % minimálnej hodinovej mzdy (1,38 eur/h)

Od mája 2019 sa oba príplatky dvíhajú:

  • príplatok za sobotu na 50 % minimálnej hodinovej mzdy,
  • príplatok za nedeľu na 100 % minimálnej hodinovej mzdy.

Príplatok za nočnú prácu

Ste nočný vták a musíte robiť aj v noci? Ako určitú kompenzáciu za to, že makáte, keď všetci ostatní spia, máte nárok na zvýhodnenie. Príplatok vám patrí aj keď pracujete na dohodu.

Za hodinu práce v noci vám patrí príplatok vo výške 30 % minimálnej hodinovej mzdy, teda 0,83 eur za každú hodinu práce v noci.

Kedy zo zákona ide o prácu v noci?

Nočná práca je práca vykonávaná medzi 22:00 – 6:00 podľa rozvrhu práce zamestnávateľa. Ak napr. pracujete na predajni a musíš prísť do práce už o 5:00, pretože vykladáte tovar v predajni, tak vám zo zákona patrí príplatok za hodinu nočnej práce vykonávanej od 5:00 – 6:00. Od mája 2019 sa zvyšuje príplatok za nočnú prácu na 40 % minimálnej hodinovej mzdy.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty