Menu

Odklad daňového priznania FO za rok 2016

Je marec a termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nezadržateľne blíži. Ak nemáte peniaze na zaplatenie dane alebo ešte zháňate doklady na zníženie daňovej povinnosti, môžete si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania. Stačí, ak túto skutočnosť oznámite daňovému úradu najneskôr do konca marca.

Odklad dane FO upravuje § 49 ods. 3 Zákona o dani z príjmov. Lehotu na podanie dane si môžete odložiť:

  • najviac o 3 kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. V oznámení je potrebné uviesť novú lehotu, v ktorej sa podá daňové priznanie a daň aj zaplatí, t.j. najneskôr do 30.06.2017.
  • najviac o 6 kalendárnych mesiacov, ak sú súčasťou zdaniteľné príjmy plynúce zo zahraničia s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. V oznámení je potrebné uviesť informáciu, že máte príjmy zo zahraničia a novú lehotu, v ktorej sa podá daňové priznanie a daň aj zaplatí, t.j. najneskôr do 30. 09. 2017. Keďže 30. september pripadá na víkend, posledným dňom na podanie daňového priznania je 02. 10. 2017.  Dôležité je, aby tieto príjmy zo zahraničia boli aj v odloženom daňovom priznaní uvedené!

Ak by ste daňové priznanie podali po termíne a neoznámili odklad, vystavujete sa riziku sankcie zo strany daňového úradu.

Zaslanie oznámenia o predĺžení lehoty DPFO

Ak komunikujete s finančnou správou elektronicky, oznámenie alebo žiadosť o predĺžení lehoty podávate cez portál Finančnej správy. Prihláste sa a oznámenie alebo žiadosť vložte cez: Katalóg formulárov – Správa daní – Podanie pre FS – Správa daní, Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky. Ostatní daňovníci toto oznámenie alebo žiadosť zasielajú poštou prípadne doručia osobne na príslušný daňový úrad.

Pomôcky ktoré Vám určite pomôžu

Publikácia daňové priznanie za rok 2016 Vám poskytne množstvo názorných postupov vypĺňania daňového priznania a dôležité zmeny Zákona o dani z príjmov, ktoré sú doplnené o komentáre a upozornenia. Ponúkame Vám aj videoškolenie Uzávierka roka 2016 a pomocou ktorého zvládnete uzávierku účtovníctva ,,ľavou – zadnou“.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty