Menu

Odklad daňového priznania za rok 2022

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je 31. marec 2023 a dovtedy treba daň aj zaplatiť. Čo robiť v prípade, že potrebujete na daňové priznanie viac času? Odložte si ho.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi, t. j. fyzickej aj právnickej osobe, stanovenú lehotu posunúť, a to: 

  • najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Nová lehota na podanie daňového priznania môže byť 30. 4. 2023, 31. 5. 2023 alebo 30. 6. 2023.
  • Najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov sú aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, s výnimkou daňovníka v konkurze alebo likvidácii. Nová lehota je v tomto prípade 30. 9. 2023.

Ako podať odklad daňového priznania?

Novú lehotu stačí daňovému úradu oznámiť prostredníctvom formulára, ktorý môžete vyplniť v programe TAXA. Následne ho exportujete do formátu XML a podáte elektronicky. Oznámenie je možné aj vytlačiť a podať na daňový úrad osobne alebo poštou, najneskôr 31. 3. 2023.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je možné podať na tlačive s označením OZN493v22 – Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Oplatí sa odklad daňového priznania?

Hoci najčastejším dôvodom, ktorý vedie daňovníkov k posunutiu lehoty na podanie daňového priznania je časový stres a chýbajúce doklady, v niektorých prípadoch je odklad čisto ekonomická záležitosť.

Napríklad daň z príjmov môže daňovník zaplatiť neskôr, namiesto marca až v júni. Ušetrí aj na sociálnych odvodoch, pretože vznik ich platenia alebo zvýšenie sa posunie z júla na október 2023. Odklad daňového priznania má tiež vplyv na platenie preddavkov na daň. Preddavky je daňovník povinný platiť, ak jeho posledná známa daňová povinnosť presiahne sumu 5 000 € a preddavkové obdobie začína od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V prípade júnového odkladu toto obdobie začína 1. júla.

Daňové priznanie a jeho odklad v TAXE

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 a rovnako aj odklad daňového priznania zvládnete v TAXE vytvoriť aj sami. S vyplnením vám pomôže sprievodca, automatické výpočty a kontroly. Stačí zadať vaše príjmy a výdavky, prípadne údaje k uplatneniu daňového bonusu na dieťa a program sa o výpočet dane postará. Potom už len stačí daňové priznanie exportovať a podať elektronicky na portáli finančnej správy.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty