Menu

Odvody v daňovom priznaní

Zaplatené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne sú daňovým výdavkom. Podnikatelia však často zabúdajú vyplniť v daňovom priznaní prílohu č. 2, kde sa uvádza suma zaplateného poistného.

Pozrite si, kde všade sa poistné v daňovom priznaní uvádza:

Zaplatené poistné a príspevky daňovník doplní na 3. strane v DPFO pod tabuľkou č. 1.

Túto sumu je potrebné vyplniť bez ohľadu na skutočnosť, akým spôsobom uplatňujete svoje výdavky k príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (jednoduché účtovníctvo, daňová evidencia, paušálne výdavky).

Na tejto strane vyplníte skutočne zaplatené príspevky na poistné (sociálne a zdravotné)ktoré boli uhradené v roku 2016:

  • preddavky na zdravotné poistenie,
  • poistné na sociálne poistenie,
  • nedoplatky z minulých období,
  • poistné v zahraničí,
  • dobrovoľné poistné (platené podľa osobitných predpisov v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona).

Ak daňovník účtuje v podvojnom účtovníctve – vychádza zo skutočnosti – čo zaúčtoval v danom roku a to v rovnakom rozsahu (preddavky, nedoplatky a pod.)

Na 14. strane daňového priznania Príloha č. 2 vyplňte údaje Na účely zdravotného a sociálneho poistenia.

V časti Na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia daňovník vyplní konkrétne riadky, podľa toho či mal príjmy podľa § 5 ods. 8 (pracovný pomer) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti).

Zaplatené poistné z príjmov podľa § 5 (z pracovného pomeru) vyplní daňovník nasledovne:

v riadku 09 – sumu zaplatené poistné spolu (sociálne aj zdravotné poistenie),

v riadku 10 – sumu zaplatené poistné na sociálne poistenie,

v riadku 11 – sumu zaplatené poistné na zdravotné poistenie.

Zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti) vyplní daňovník nasledovne:

v riadku 12 –  sumu poistného na sociálne poistenie, zaplatené v roku 2016, o ktoré si znížil základ dane. Zároveň sa tu uvádzajú zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia a dobrovoľné sociálne poistenie uhradené v roku 2016. Do tejto sumy sa zahrnie aj platba poistného za december 2015 uhradená v januári 2016,

v riadku 13 – sa uvedie len suma zaplateného dobrovoľného poistenia, ktorá bola zahrnutá aj v riadku 12.

v riadku 14 – sumu poistného na zdravotné poistenie, zaplatené v roku 2016, o ktoré si znížil základ dane. Zároveň sa tu uvádzajú zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do tejto sumy sa zahrnie aj platba poistného za december 2015 uhradená v januári 2016,

v riadku 15 – sa uvádza suma zaplatených preddavkov bez nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného  poistenia. V tomto riadku sa uvedie aj platba poistného za december 2015 uhradená v januári 2016.

Vyplnenie daňového priznania s množstvom príkladov z praxe, doplnené o legislatívu a konkrétne paragrafy zo Zákona o dani z príjmov nájdete v našom videoškolení a publikácií.

Publikácia: Daňové priznanie 2016

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty