Menu

BLOG

Archív meetups

KROS Dev Meetup #6

KROS Dev Meetup #6

KROS Dev Meetup #6 Roslyn C# Source Generators / Bicep – Infrastructure as Code 28. september 2021 17:00 | online, ZOOM Na najbližšom online KROS...
KROS Dev Meetup #5

KROS Dev Meetup #5

KROS Dev Meetup #6 Roslyn C# Source Generators / Bicep – Infrastructure as Code 28. september 2021 17:00 | online, ZOOM Na najbližšom online KROS...
KROS Agile Meetup #2

KROS Agile Meetup #2

KROS Agile Meetup #2 Spätná väzba 2. február 2021 16:30 | online cez ZOOM | heslo: kros Podať spätnú väzbu tak, aby padla na úrodnú pôdu a druhá...
KROS Dev Meetup #4

KROS Dev Meetup #4

KROS Dev Meetup #4 Ako na Infrastructure as Code využitím Terraformu / Vytvorenie API Gateway s pomocou frameworku Ocelot 13. október 2020 18:00 |...
KROS Dev Meetup #3

KROS Dev Meetup #3

KROS Dev Meetup #3 Zlepšite si svoj zdrojový kód pomocou Roslyn / Automatické End-to-End testy (Cypress + Cucumber) 19. máj 2020 18:00 | online...
KROS
O nás
Blog
Kontakty