Menu

Rekreácia zamestnancov

ALFA plus Baliky Podpory

Táto funkcia je súčasťou Balíkov podpory

Po viacerých zmenách, ktorými chce vláda podporiť cestovný ruch na Slovensku, prichádza na rad nová povinnosť pre zamestnávateľov, ktorí musia zamestnancovi poskytnúť príspevok na rekreáciu.

Kto musí vyplácať príspevok na rekreáciu a v akej výške?

Príspevok predstavuje 55 % výdavkov (maximálne 275 € za rok) a povinnosť vyplácať ho majú tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Firmy s menším počtom zamestnancov sa môžu rozhodnúť, či budú príspevok vyplácať alebo nie. Zákon im to však neprikazuje. Ak do toho pôjdu, platia pre nich rovnaké „pravidlá hry“. Zamestnanci nezískajú príspevok automaticky. Platí, čo si zapýtaš, to dostaneš. O príspevok musia zamestnávateľa požiadať Ako? To už zákon nerieši.

Aké sú podmienky na uplatnenie príspevku?

 • Zamestnanec musí pracovať na hlavný pracovný pomer. Zamestnancom pracujúcim na skrátený úväzok sa maximálna výška príspevku prepočítava úmerne k úväzku. Dohodár, štatutár ani športovec si naň nárokovať nemôže.
 • Pred nástupom na rekreáciu musí pracovný pomer zamestnanca trvať nepretržite aspoň 24 mesiacov.
 • Pobyt na rekreácii musí byť minimálne na dve prenocovania na území Slovenska.

Ak sú splnené všetky podmienky, tak z príspevku zamestnanec ani zamestnávateľ nebudú platiť žiadne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a ani daň. Pre zamestnávateľa je vyplatenie takéhoto príspevku daňový výdavok.

Čo všetko si môžu zamestnanci uplatniť v rámci príspevku na rekreáciu?

 • ubytovanie najmenej na dve noci na Slovensku,
 • balíček služieb zakúpený napr. aj na stránkach zľavových portálov, v cestovných kanceláriách alebo hoteloch (napr. ubytovanie aspoň na 2 noci spolu so stravou, wellnesom, masážou, požičaním bicyklov a inými službami súvisiacimi s rekreáciou na Slovensku),
 • ubytovanie najmenej na dve noci na Slovensku, ktorého súčasťou je aj stravovanie,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na Slovensku pre svoje dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia.

Koho môžem so sebou zobrať na rekreáciu?

Ak sa mám ísť zrekreovať, dá sa predpokladať, že nepôjdem sama. Mysleli na to aj naši zákonodarcovia a vymedzili okruh osôb, ktorí ak sa so mnou zúčastnia rekreácie, ich výdavky si tiež môžem započítať do príspevku. Sú to:

 • manžel, resp. manželka,
 • dieťa – či už vlastné alebo zverené do náhradnej starostlivosti,
 • partner, partnerka, resp. akákoľvek osoba, ktorá so mnou žije v spoločnej domácnosti.

Vyplácanie príspevku

Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, ako bude príspevok vyplácať. Existujú 2 spôsoby:

 • príspevok sa vyplatí na základe účtovných dokladov, ktoré obsahujú meno zamestnanca. On ich predloží najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie. Doklady bez mena si zamestnanci nemôžu uplatniť, pretože sa nedá preukázať, že sa pobytu zúčastnili,
 • alebo sa uplatní cez rekreačný poukaz. Síce vystavenie poukazu môže byť spoplatnené, ale zodpovednosť za  jeho prijatie má rekreačné zariadenie. Takže mzdárkam odpadne povinnosť skúmať oprávnenosť položiek na faktúre.

Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu

Odporúčam, aby zamestnanec ešte pred nástupom na rekreáciu vedel, aké sú podmienky, čo si môže nárokovať a na koho, aby sa pri preplácaní dokladov predišlo nepríjemnostiam. Zabezpečiť to môžete cez internú smernicu, alebo prostredníctvom písomnej žiadosti o príspevok. Ako by mohla vyzerať? Pozrite si vzor, ktorý som pre vás pripravila.

Žiadosť vzor final

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty