BLOG

Tvorba výplaty

Import stravného

Import stravného

Do vygenerovaných výplat je možné importovať zrážku stravné. Import je možné urobiť buď zo súboru programu Excel .xls, .xlsx alebo zo súboru...
Import odmien

Import odmien

Do vygenerovaných výplat na základe údajov z personalistiky, pracovných kalendárov a plánu dovoleniek je možné naimportovať jednorázové odmeny....
KROS