Menu

BLOG

Tvorba výplaty

Konto pracovného času

Konto pracovného času

Je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času. Zamestnávateľ ho môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami...
Vlastné zložky mzdy

Vlastné zložky mzdy

V zostave Profesionál Vám program OLYMP umožňuje vytváranie kópií existujúcich zložiek mzdy – s vlastným názvom a s použitím prislúchajúcej...
KROS