BLOG

Tvorba výplaty

Zložka mzdy 330 vs. 331

Zložka mzdy 330 vs. 331

V súčasnej mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID-19 sa u zamestnávateľov často stáva, že nemôžu zamestnancom prideľovať prácu. Ako zaevidovať...
Import stravného

Import stravného

Do výplat, vygenerovaných na základe údajov z personalistiky, pracovných kalendárov a plánu dovoleniek, je možné ešte naimportovať: zrážku stravné,...
KROS