Menu

Zvýšenie životného minima od 1. júla 2023

Životné minimum sa i tento rok zvyšuje. Porastie o necelých 35 eur a je naň naviazaných veľa dávok.

Životné minimum od 1. 7. 2023

Iste ste postrehli, že životné minimum sa upravuje každý rok k 1. júlu. Od 1. apríla 2023 platí nová legislatíva, podľa ktorej zmena životného minima vždy kopíruje zvýšenie nákladov nízkopríjmových domácností potrebných na zabezpečenie základných životných podmienok. Suma životného minima sa zmení len ak koeficient rastu životných nákladov je vyšší ako 1. Nemôže tak dôjsť k jeho zníženiu. Ak by aj klesali životné náklady, suma životného minima sa nezmení. Index spotrebiteľských cien za nízkopríjmové domácnosti sa medziročne zvýšil o 14,7 %. Suma životného minima sa preto od 1. júla 2023 zvyšuje o 34,46 eura. Z pôvodných 234,42 eura porastie na 268,88 eura. Nová suma platí do 30. júna 2024.

Prehľad súm životného minima:

Suma životného minima   1. 7. 2022 – 30. 6. 2023  od 1. 7. 2023  Zvýšenie o sumu 
Plnoletá fyzická osoba 234,42 € 268,88 € 34,46 €
Spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba  163,53 € 187,57 € 24,04 €
Nezaopatrené dieťa / zaopatrené neplnoleté dieťa  107,03 € 122,77 € 15,74 €

Výška životného minima má vplyv napríklad na: 

  • zrážky nariadené súdom,
  • daňové veličiny,
  • odvody,
  • dohodárov evidovaných na úrade práce.

Dopady zmeny výšky životného minima od 1. júla 2023 na uvedené veličiny sme pre vás podrobne spracovali v časopise KROS NEWS, ktoré vyjde už 17. júla.

Rodičovský príspevok od 1. 8. 2023

Zmena životného minima ovplyvňuje aj rodičovský príspevok, ktorý sa navýši rovnakým koeficientom ako životné minimum. Tento rok je však mimoriadny. K zmene nedôjde od 1. januára 2024, ale už od 1. augusta 2023. Od tohto dátumu rodičovi, ktorý nepoberal materské, stúpne rodičovský príspevok na 345,20 eura. Prilepší si o 44,20 eura. Rodičovi, ktorý materské poberal, porastie príspevok na 473,30 eura.

Mzdy v OLYMPE podľa platnej legislatívy

Už od začiatku júla nájdete novú výšku životného minima zapracovanú aj v OLYMPE. Môžete si byť istí, že mzdy rátate vždy správne podľa aktuálnej legislatívy. Ak ešte OLYMP nemáte, presvedčte sa o jeho kvalitách na vlastnej koži. Vyskúšajte ho až na mesiac zadarmo.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty