Menu

Bankové účty

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších účtov, ktoré je potrebné nadefinovať v programe Olymp pre správne vytvorenie prevodných príkazov a s tým súvisiacich dokumentov a exportov.

Nadefinovanie bankových účtov

Bankové účty nadefinujete v programe cez menu Organizácia – Bankové účty.

V poli Druh zvolíte druh účtu, ktorý potrebujete nadefinovať. To znamená, že napr. firemný účet nadefinujete pod druh „firemné účty“, účty jednotlivých zdravotných poisťovní pod druh „zdravotné poisťovne“, účet Sociálnej poisťovne pod druh „sociálna poisťovňa“ a pod.

Následne cez tlačidlo Pridaj zadáte údaje pre konkrétny bankový účet.

Prehľad najdôležitejších účtov

Odporúčame vám nadefinovať nasledovné účty:

  • firemné účty – pri definovaní účtu pre výplatu miezd v Podnikových údajoch následne prenesiete uvedený účet z nadefinovaného číselníka bankových účtov,
  • zamestnanecké účty – ak vyplácate mzdu zamestnancov na osobný účet. Následne pri zadávaní zrážky osobný účet u zamestnanca stačí preniesť číslo účtu z nadefinovaného číselníka bankových účtov.
  • Sociálna poisťovňa – pre správne vyplnenie (export) Mesačného výkazu poistného a vytvorenie prevodného príkazu,
  • Sociálna poisťovňa – VPP – ak máte zamestnancov s nepravidelným príjmom, zamestnancov s vyplateným príjmom počas prerušenia alebo po skončení pracovného pomeru,
  • zdravotné poisťovne – pre správne vyplnenie (export) Výkazu preddavkov na poistné a vytvorenie prevodného príkazu,
  • zdravotné poisťovne – dividendy – ak vyplácate zamestnancom dividendy,
  • daňový úrad – preddavok – pre správne vyplnenie (export) Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň a vytvorenie prevodného príkazu,
  • daňový úrad – zrážková daň – ak vyplácate zamestnancom odmenu zo zisku zdaňovanú zrážkou,
  • doplnkové dôch. sporenie (3. pilier), … príp. ďalšie potrebné účty.

Viac o Bankových účtoch sa dozviete vo videonávode Bankové účty.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  01.10.2019

 

KROS
Copy link