Menu

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) – tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie (tretí pilier) je dobrovoľná forma sporenia zamestnanca na dôchodok s možnosťou prispievania zamestnávateľa.

Príspevok zamestnávateľa vstupuje do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie a je zdaňovaný. Nevstupuje do hrubej mzdy. Príspevok zamestnanca sa zráža priamo z čistej mzdy zamestnanca.

Zrážku Doplnkové dôch. sporenie (DDS) zadáte v evidencii Personalistika na karte Zrážky cez Pridaj. Do poľa Názov uvediete skratku DDS, alebo doplnkové dôch. sporenie, alebo sa cez ikonu s lupou dostanete do zoznamu všetkých zrážok.

Príspevky na DDS môže platiť zamestnanec aj zamestnávateľ. V prípade, že si na DDS prispieva len zamestnanec, vyplníte pole Percento alebo Čiastka za zamestnanca, v spodnej časti formulára Zrazenie zvolíte prepínač individuálne a vyberiete účet DDS.

Ak prispieva aj zamestnávateľ, zvolíte Zrazenie spoločne a doplníte Percento alebo Čiastku za organizáciu.

Po označení poľa Uplatniť ako NČZD sa príspevky za zamestnanca na DDS uplatnia ako nezdaniteľná časť základu dane v ročnom zúčtovaní dane.

Rozpis príspevkov pre jednotlivé spoločnosti nájdete cez menu Tlač – Tlač – Odvody poistného – Doplnkové dôchodkové sporenie, kde si môžete zvoliť Automatickú tlač výkazov (zobrazia sa všetky výkazy pre odvod poistného do DDS) alebo Ručný výber výkazov (umožňuje vybrať výkaz len pre jednu poisťovňu).

Export vo formáte xml vytvoríte cez Exporty – DDS (III. pilier), kde máte možnosť zvoliť si hromadný export, prípadne konkrétnu spoločnosť, pre ktorú chcete rozpis príspevkov exportovať.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  27.06.2019

 

KROS
Copy link