Menu

Práca s databázou v OLYMPE

Pre prácu s OLYMPOM je dôležitá databáza, v ktorej budete mzdy spracovávať. Databáza predstavuje vašu firmu, v ktorej budete spracovávať personálnu a mzdovú agendu. Môžete si ju vytvoriť alebo pokračovať v práci už vo vytvorenej databáze, ktorú si len pripojíte. V infospráve Práca s databázou v OLYMPE si priblížime obidva spôsoby.

Vytvorenie databázy

Ak začínate v OLYMPE pracovať, novú databázu (t. j. vašu firmu) si vytvoríte cez menu Firma – Založenie novej firmy.

Zvoliť si môžete dva spôsoby:

  • založenie novej firmy – vyplníte potrebné údaje ako základné informácie, podnikové údaje, bankové účty,
  • založenie firmy importom údajov – importujete údaje z adresára s textovými súbormi obsahujúcimi dáta v požadovanom formáte. Tento spôsob môžete využiť pri prechode do OLYMPU z iného softvéru.

Každá databáza má svoj názov, ktorý program vytvára pri zakladaní firmy. V prípade už vytvorenej firmy si názov databázového súboru môžete zmeniť cez Nastavenia – Názov súboru. Túto voľbu odporúčame použiť, ak spracovávate viac firiem. Názvy databáz v adresári Archív, kam sa vytvárajú zálohy, tak budú prehľadnejšie.

Podrobnejšie informácie o tom, ako založiť firmu importom údajov a aj univerzálnu štruktúru nájdete tu.

 

Databáza od inej mzdárky

Ak už niekto pred Vami spracovával mzdy v OLYMPE, nie je potrebné vytvárať novú firmu. Postačí, ak Vám predchádzajúca mzdárka odovzdá poslednú zálohu databázy a Vy si ju iba obnovíte vo svojom programe. Postup je úplne jednoduchý:

  • predchádzajúca mzdárka vytvorí vo svojom programe zálohu – cez Firma – Zálohuj,
  • zálohovaný súbor vo formáte .zip vám odovzdá (na USB alebo pošle e-mailom),
  • Vy si tento súbor nakopírujte do priečinka Archív (nachádza sa v adresári OLYMP na lokálnom disku C),
  • v OLYMPE cez menu Firma – Obnov zo zálohy zálohu obnovíte a môžete ďalej pokračovať v práci.

Zálohovanie údajov

Databázu je potrebné pravidelne zálohovať. Ideálne po každej práci vo Vašej firme. Zálohu vytvoríte cez menu Firma – Zálohuj. Zálohu si môžete vytvárať nielen na lokálny disk počítača, ale aj na prenosné médium, napr. USB kľúč. Predídete tak strate údajov, napríklad ak sa Vám pokazí počítač.

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.05.2020

KROS
Copy link