Menu

Práca s databázou v OLYMPE

Pre prácu s OLYMPOM je dôležitá databáza, v ktorej budete mzdy spracovávať. Databáza predstavuje vašu firmu, v ktorej budete spracovávať personálnu a mzdovú agendu. Môžete si ju vytvoriť alebo pokračovať v práci už vo vytvorenej databáze, ktorú si len pripojíte. V infospráve Práca s databázou v OLYMPE si priblížime obidva spôsoby.

Vytvorenie databázy

Ak začínate v OLYMPE pracovať, novú databázu (t. j. vašu firmu) si vytvoríte cez menu Firma – Založenie novej firmy.

Zvoliť si môžete dva spôsoby:

  • založenie novej firmy – vyplníte potrebné údaje ako základné informácie, podnikové údaje, bankové účty,
  • založenie firmy importom údajov – importujete údaje z adresára s textovými súbormi obsahujúcimi dáta v požadovanom formáte. Tento spôsob môžete využiť pri prechode do OLYMPU z iného softvéru.

Každá databáza má svoj názov, ktorý program vytvára pri zakladaní firmy. V prípade už vytvorenej firmy si názov databázového súboru môžete zmeniť cez Nastavenia – Názov súboru. Túto voľbu odporúčame použiť, ak spracovávate viac firiem. Názvy databáz v adresári Archív, kam sa vytvárajú zálohy, tak budú prehľadnejšie.

Podrobnejšie informácie o tom, ako založiť firmu importom údajov a aj univerzálnu štruktúru nájdete tu.

 

Databáza od inej mzdárky

Ak už niekto pred Vami spracovával mzdy v OLYMPE, nie je potrebné vytvárať novú firmu. Postačí, ak Vám predchádzajúca mzdárka odovzdá poslednú zálohu databázy a Vy si ju iba obnovíte vo svojom programe. Postup je úplne jednoduchý:

  • predchádzajúca mzdárka vytvorí vo svojom programe zálohu – cez Firma – Zálohuj,
  • zálohovaný súbor vo formáte .zip vám odovzdá (na USB alebo pošle e-mailom),
  • Vy si tento súbor nakopírujte do priečinka Archív (nachádza sa v adresári OLYMP na lokálnom disku C),
  • v OLYMPE cez menu Firma – Obnov zo zálohy zálohu obnovíte a môžete ďalej pokračovať v práci.

Zálohovanie údajov

Databázu je potrebné pravidelne zálohovať. Ideálne po každej práci vo Vašej firme. Zálohu vytvoríte cez menu Firma – Zálohuj. Zálohu si môžete vytvárať nielen na lokálny disk počítača, ale aj na prenosné médium, napr. USB kľúč. Predídete tak strate údajov, napríklad ak sa Vám pokazí počítač.

 

 

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   14.05.2020

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link