Menu

Zadávanie dôchodkov po novom

Od 1. januára 2020 novelou zákona o sociálnom poistení nastávajú zmeny pri priznaných dôchodkoch. Doteraz bol pre zamestnávateľov na účely platenia sociálneho poistného rozhodujúci dátum priznania dôchodku. Pri rozhodnutiach o priznaní dôchodku, ktoré sú vydané po 1. januári je už rozhodujúci dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku Sociálnou poisťovňou. V oblasti zdravotného poistenia a dane nedochádza v súvislosti s touto novelou k žiadnej zmene, aj naďalej je rozhodujúci dátum priznania dôchodku.

V súvislosti s touto novelou sa od verzie 20.20 upravila v Personalistke formulár Evidencia dôchodkov.

 

Rozhodnutie o priznaní dôchodku vydané s dátumom do 31. 12. 2019

 

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer od 1. 1. 2019. Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok od 2. 12. 2019. Rozhodnutie o priznaní dôchodku bolo vydané Sociálnou poisťovňou dňa 31. 12. 2019. Ako to zaevidujete v OLYMPE?

Dátum vydania rozhodnutia Sociálnou poisťovňou je 31. 12. 2019. V tomto prípade je dôležitý pre výpočet mzdy Dátum priznania dôchodku to je 2. 12. 2019. Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku môžete a nemusíte uvádzať, v tomto prípade nemá vplyv na výpočet mzdy.

Rozhodnutie o priznaní dôchodku vydané s dátumom od 1. 1. 2020

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer od 1. 1. 2019. Zamestnancovi bol priznaný starobný dôchodok od 2. 12. 2019. Rozhodnutie o priznaní dôchodku bolo vydané 10. 1. 2020. Ako to zaevidujete v OLYMPE?

 

V tomto prípade je pre výpočet odvodov na sociálne poistenie dôležitý Dátum vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku, teda 10. 1. 2020. Je potrebné ho vždy uviesť pri evidovaní dôchodku, aj keď toto pole nie je povinné.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  30.03.2020

KROS
Copy link