Menu

BLOG

MEMO 1.60

Stiahnuť upgrade Ostatné novinky verzie 1.60 Tlač príjmového pokladničného dokladu (PPD) v 2 kópiách ako:- PPD k celkovej sume,- PPD k preddavku,-...

MEMO 1.50

Ostatné novinky verzie 1.50 Zapracované nové odvetvia a odbory podľa Inštrukcie MS SR č.12/2005 č. 19292/2004-53 o organizácii riadení znaleckej,...
KROS