Menu

Nová legislatíva v stavebníctve – cesta k digitalizácii 

Legislatívne zmeny vo sfére  stavebníctva doposiaľ neboli také turbulentné ako v ekonomike. Účtovníci i mzdári sú už na ne zvyknutí. Zmeny v zákonoch však už zavítali aj do stavbárskeho sveta a teda nie hocijaké. Stavebníctvo nastupuje na neodvratnú vlnu digitalizácie a tá so sebou prináša aj nevyhnutné zmeny. Starý stavebný zákon z roku 1976 sa pomaly stáva minulosťou a  od 1. 4. 2024 ho nahradí nový Stavebný zákon.

Nový vietor do plachiet

V roku 2022 boli po takmer piatich desaťročiach schválené dva nové stavebné zákony:

  • Zákon č. 201/2022 Z. z. – Zákon o výstavbe
  • Zákon č. 200/2022 Z. z. – Zákon o územnom plánovaní

Účinnosť nadobudnú v apríli 2024. Prečo došlo k zmene? Hnacím motorom bolo najmä odstránenie nedostatkov doterajšej legislatívy, snaha o zjednodušenie a zrýchlenie povoľovania výstavby, digitalizácia procesov a prísnejšie postihy voči čiernym stavbám. Za týmto účelom bol zriadený nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ten preberá zodpovednosť za celý proces výstavby od stavebného zámeru, fázy projektovania a stavebného povolenia až po ukončenie výstavby, kolaudáciu a užívanie stavby.

Smelé plány do budúcna

Nový úrad vidí v reforme výstavby viacero benefitov: pre občanov hlavne zrýchlenie procesov, pre účastníkov stavebného konania sprehľadnenie procesov a jasné vymedzenie povinností a pre štát transparentnosť a prehľad. V tejto súvislosti sa hovorí o benefitoch ako: stavebné povolenie do 30 dní, ohlásenie drobnej stavby obratom, elektronicky podchytený životný cyklus stavby a iné. Toto všetko sa má dosiahnuť zdigitalizovaním procesov a vytvorením tzv. digitálneho dvojčaťa Slovenska. Tu bude zaznamenané všetko, čo je na mape Slovenska nad zemou i pod zemou.

Bude to jednoduchšie?

Zmien, ktoré prináša nová právna úprava, je veľa. Jednou z nich je vytvorenie novej štruktúry stavebných úradov, ktoré budú spadať pod novovytvorený Úrad pre stavebné plánovanie a výstavbu SR. Zmenia sa aj kompetencie- stavebné konanie prejde z obcí na štát a stavebné povolenia bude po novom vydávať Stavebný úrad. Zjednodušené budú aj procesy- namiesto doterajších 84 procesov ich bude iba 13.

Ideme digitalizovať

Toto všetko sa bude zaznamenávať do jedného systému s pracovným názvom URBION, ktorý bude zreálnením kompletnej digitalizácie stavebného procesu . Všetky zmeny majú byť uzavreté do roku 2032, kedy by už mali byť zväzky papierových výkresov s projektovou dokumentáciou a časté návštevy stavebných úradov hlbokou minulosťou. Samozrejme to nepôjde všetko naraz, proces bude prebiehať postupne. Ale už od apríla budúceho roka bude povinnosť posielať všetky podklady v digitálnej podobe. Týka sa to napríklad projektovej dokumentácie, výberových konaní, povinnosti viesť stavebný denník elektronicky a pod. Úplne všetko ešte ani nie je jasne zadefinované. Čakajú nás voľby, ktoré môžu mnohé zmeniť.

Všetky novinky budeme podrobne sledovať a dôležité veci vám budeme postupne dávkovať, aby ste sa v spleti nových pravidiel nestratili. Koncom októbra vám všetko o digitalizácii zhrnieme na online konferencii. Ďalšie novinky vám prinesieme už čoskoro. Nechajte sa prekvapiť.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty