Menu

Plánovanie predaja nikdy nebolo jednoduchšie

Máte vo firme nastavené plány predajov, nákladov, rozpočtov? Pomôžeme vám s nimi.

3 kroky, ako plniť plány prehľadne

Aby firma mohla rásť, musí mať fungujúce zázemie a ľudí na správnych miestach. Taktiež je dôležité, aby si dávala reálne plány do budúcna, ktoré sú dosiahnuteľné, merateľné a realistické. Je ľahké si povedať, že chceme mať dvojnásobné zisky pri rovnakej práci, ale realita nám to nemusí umožňovať. Na tvorbe plánov sú v práci vždy zodpovedné osoby, ktoré majú s tým skúsenosti a ovládajú manažérske umenie plánovania.

1. Príprava podkladov pre tvorenie plánu

Musíte si zozbierať všetky informácie a podklady, pomocou ktorých si vytvoríte plán (či už optimistický, pesimistický, ideálne však realistický). Tieto podklady získate z účtovníckeho programu. Najlepšie je mať dáta z viacerých rokov spätne, aby ste mohli odhadnúť ich trend a vývoj. Ako získať medziročné porovnania sme rozoberali v predchádzajúcom blogovom článku.

2. O čo lepšie pripravené údaje, o to ľahší prístup k vytvoreniu plánu

Na základe medziročných porovnaní si viete vypočítať, aký bol medziročný nárast predajov, trend nákupov vašich zákazníkov, sezónne záležitosti, nárast nákladov súvisiacich so zväčšením firmy a rôzne iné poznatky užitočné pre správne zohľadnenie plánu.

3. Sledovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnávanie s plánom

Ak nemáte priebežné výsledky, ktoré sú aktuálne, len veľmi ťažko môžete manažérske rozhodnutia na základe informácií z pred niekoľkých týždňov či mesiacov.

3 kroky pre plánovanie v praxi

Využite NEO ako nástroj na vytváranie podkladov pre plánovanie, výpočtu plánov a následné sledovanie plnenia plánov.

  1. Ako sme si už ukazovali v minulom článku, dokážete si vytvoriť podklady obchodné (obrat firmy, tržby od zákazníkov, predaje produktov samostatne alebo po kategóriách, dosiahnutý zisk na výrobkoch, marža obchodníkov…), alebo účtovné (dosiahnuté tržby z predaja a služieb, náklady zo poskytnutých služieb, náklady na PHM, hrubý zisk za zákazky alebo strediská…), a to všetko v medziročnom porovnaní.

  2. Vytvorenie plánu je už len na vás. Môžete si nechať predvyplniť hodnoty z minulého roku a upraviť si ich manuálne, alebo použiť kalkulačku v programe (kde si necháte vypočítať priemer za posledné 3 roky a započítať koeficient medziročného nárastu napríklad 1,2), alebo si môžete celý plán vyexportovať do Excelu, pohodlne si urobiť výpočty a následne len prekopírovať plánované bunky z Excelu do NEA.

  3. Ak máte mať vytvorené plány a nevyhodnocovať ich priebežne, tak radšej plány ani nerobte a vyhnite sa zbytočnej práci. Veľká výhoda nástoja NEO je, že každý deň máte aktuálne údaje priamo z účtovného softvéru, a tak nemusíte manuálne vypisovať príslušné bunky v Exceli a porovnávať plán manuálne. Program NEO plán vyhodnotí a porovná s realitou. Vďaka nášmu individuálnemu prístupu vám nastavíme reporty z plánovania podľa vašich predstáv. Vytvoríme prehľadné KPI a pri prvom pohľade na monitor zistíte, z ktorých zelených čísiel sa môžete tešiť a ktorým červeným číslam máte venovať zvýšenú pozornosť a rozobrať ich na najbližšej porade.

 

Ďalšia veľká výhoda je priebežné informovanie zodpovedných zamestnancov pomocou pravidelných emailových notifikácií. Pomôžeme vám nastaviť, aké údaje sú podľa vás pre nich podstatné, ktoré sa im majú pravidelne (týždenne alebo mesačne) zasielať na e-mail a budú tak informovaní „z prvej ruky”.

 Na záver je tu otázka, ktorá je určite na mieste: „Prečo nesledovať celé plány pomocou Excelu?“ Samozrejme aj to sa dá, ale treba si potom zarátať čas počas celého roka, kedy musí niekto s prístupom do účtovného softvéru vyberať čísla z účtovníctva a následne ich prepisovať do Excelu. Ak to trvá čo i len 30 minút týždenne, ročne je to 52 x 30 minút, čo je 36 plnohodnotných pracovných hodín (skoro celý pracovný týždeň), ktoré sa dali využiť aj inak (36 hodín x superhrubá mzda zamestnanca a dostanete veľmi zaujímavý finančný údaj). A to nehovoríme o možnej chybovosti prepisovania, ktorá záleží od podrobnosti plánu a náročnosti na získavanie údajov.

Viac než 100 zákazníkov používa pravidelne NEO aj na vytváranie a sledovanie plnenia plánov, tak prečo by nebol aj váš pomocník?

Stiahnite si program NEO na 14 dní zadarmo a vytvorte podklady pre plánovanie za pár minút. Počas tejto doby získate plnú zákaznícku podporu ZADARMO, HOTLINE 8:00 – 15:30, vzdialené pripojenie, počas ktorého vám radi pomôžeme vytvoriť reporty, predvedieme plánovanie a následné vyhodnotenie plánov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty