Menu

Uľahčite si prácu s ONIXOM

Automatické funkcie, ktoré šetria čas, aktuálna legislatíva či novinky, ktoré zjednodušujú prácu. Dávame si záležať na tom, čo prinášame do programu. Objavte užitočné funkcie ONIXU už teraz.

Overovanie IBAN partnera

Chybne zadaný IBAN, môže spôsobiť veľké problémy, aj preto sme podporili jeho overenie. Pri dokladoch ako odoslaná, došlá faktúra či odoslaný dobropis pribudla možnosť zapnúť voľbu Overenie IBAN partnera. Kontrola IBANU prebieha s registrom účtov Finančnej správy a jeho správne alebo nesprávne vyplnenie zobrazí bočný infopanel.

Aktualizácia kurzového lístka

Zabudnite na ručné sťahovanie denného kurzového lístka. Nastavte si jeho automatickú aktualizáciu a šetrite čas. Návod na jeho zapnutie nájdete tu.

Hromadná zmena partnera v dokladoch

Máte v priebehu jedného obdobia vystavené dodacie listy na viacero osôb, ale na konci obdobia ich vyplatí jedna osoba? Zapracovali sme hromadnú funkciu na zmenu partnera nad označenými dokladmi. Použitím tejto funkcie môžete aktualizovať aj ceny položiek. V prípade, že máte v obchodnom cykle nastavené vytvorenie automatického prepojeného dokladu, program hromadne zmení partnera aj na týchto dokladoch.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti §69 – automatické nastavenie sadzby

Do evidencie došlých faktúr sme zapracovali možnosť automatického nastavenia sadzby DPH pre prenos daňovej povinnosti na položkách.

Splnené musia byť tieto tri podmienky:

  • funkcia musí byť zapnutá v obchodnom cykle,
  • partner musí byť tuzemský platiteľ DPH,
  • na skladovej karte v záložke Ďalšie upresnenie musí byť zaškrtnuté políčko Prenos §69.

Po pridaní takejto karty do dokladu, v ktorom je partner tuzemský platiteľ DPH sa sadzba DPH prednastaví automaticky na P.

Hromadné vymazanie skladových uzávierok

Potrebujete spätne upraviť skladové pohyby a v programe už máte vytvorené uzávierky skladu? Viac nie je potrebné vymazávať všetky nasledujúce uzávierky. Stačí si vybrať konkrétnu uzávierku a vymazať ju. Program automaticky upozorní, že budú vymazané všetky uzávierky skladu od zvoleného dátumu vrátane zamknutých.

Objavte aj ďalšie novinky

Spoznajte všetky funkcie, ktoré vám pomôžu ušetriť čas a venujte sa činnostiam, ktoré sú pre vás dôležité. Viac o novinkách v ONIXE sa dozviete tu. Že ONIX ešte nemáte a chcete využívať všetky jeho funkcie? Kontaktujte nás.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty