Menu

Úspešné akreditované školenie Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác

Medzi hlavné činnosti spoločnosti CENEKON, a. s. patrí vývoj databázy pre program CENKROS 4, ktorý slúži na oceňovanie a riadenie stavieb, znalecká činnosť v odbore stavebníctvo a v neposlednom rade aj vzdelávanie. Koncom roka 2019 získala naša spoločnosť potvrdenie o akreditácii vzdelávacieho programu Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác. Potvrdenie nám na základe rozhodnutia akreditačnej komisie vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov.

Prvé prezenčné školenie

Výhodou osobnej formy školení je okrem iného nadväzovanie vzájomných kontaktov alebo rôzne odborné diskusie a konzultácie, či už počas obeda alebo prestávok. Preto bolo školenie od začiatku plánované v prezenčnej forme a táto forma bola aj akreditovaná. Keď sme sa začiatkom roka 2020 pustili do organizovania, naše plány skomplikovala pandémia. Spočiatku sme dúfali v jej rýchly koniec a skorý návrat do „normálu“. Čakali sme na zlepšenie a uvoľnenie opatrení, ktoré by nám umožnili zrealizovať školenie podľa pôvodných predstáv. Vhodný termín, jednak pre účastníkov, ale i pre nás, sa nakoniec naskytol v septembri. Naše prvé školenie sa uskutočnilo v príjemných a profesionálnych priestoroch konferenčnej miestnosti v hoteli v Bratislave. Školenie bolo, samozrejme, zabezpečené plne v súlade s platnými opatreniami úradu verejného zdravotníctva. Jednou z našich podmienok boli napríklad dostatočné rozostupy. Školenie nakoniec úspešne absolvovalo 40 účastníkov.

Nová situácia – prvé školenie online formou

Po tom, ako sa začala situácia na jeseň zhoršovať, bolo jasné, že prezenčné školenia sú v nedohľadne. Potreba vzdelávať sa ale pretrvávala a taktiež náš záujem poskytovať ho. A tak sme sa prispôsobili. A úspešne! Ministerstvo našťastie pružne zareagovalo a vydalo opatrenie, ktoré počas pandémie umožnilo realizovať školenia akreditované ako prezenčné aj dištančnou formou. Výsledkom bolo naše prvé online školenie začiatkom decembra. Osobné rozhovory nahradil chat, videohovory, a v prípade záujmu tiež individuálne konzultácie. Na prípadnú technickú podporu sme mali počas celého priebehu vyhradeného pracovníka, ktorý ju osobitne riešil. A výsledkom bolo ďalších vyše 30 úspešných absolventov. Dnes už vieme poskytovať vzdelávanie oboma formami. Obe máme vyskúšané. Vychytali sme počiatočné nedostatky a v roku 2021 budeme poskytovať školenia podľa aktuálnej situácie a potrieb účastníkov.

Čo získa účastník akreditovaného školenia?

Hlavne množstvo vedomostí v oblasti oceňovania, rozpočtovania a kalkulovania stavebných prác. Ďalej informácie o triednikoch, verejných zákazkách, legislatíve, vedľajších rozpočtových nákladoch a o mnohom ďalšom. Záver školenia je venovaný trendom v rozpočtovaní s využitím CENKROSU 4 a online aplikácií. Školením vás prevedú skúsení lektori, ktorí museli splniť požiadavky na odbornú prax a lektorskú činnosť v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Úspešný absolvent získa v zmysle zákona osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktoré sa vydáva na dobu neurčitú. Avšak pre praktickejšie používanie vám dáme pečiatku, ktorú môžete využívať vo svojich projektoch. Vďaka nej jednoducho preukážete absolvovanie akreditovaného školenia.

Prečítajte si viac o náplni a podmienkach školenia.  Počet účastníkov je limitovaný, preto odporúčame prihlásiť sa čo najskôr.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty