Menu

Začiatky s AGILE – odpovede na vaše otázky (4)

V dnešnom blogu zodpovieme posledné dve otázky, ktoré vás zaujímali na stretnutí Začiatky s AGILE. Ide o naše postrehy a veci, ktoré sa nám osvedčili. Ak vám niečo z toho nesedí smelo si to upravte a prispôsobte vašim pomerom. Hlavne sa nebojte hľadať a skúšať nové veci.

Otázka: Môže SCRUM fungovať bez SCRUM MASTERA?

Áno aj nie :). SCRUM môže fungovať bez SCRUM MASTERA v prípade, že tím je veľmi uvedomelý a úlohy SCRUM MASTERA si medzi seba rozdelia jednotliví členovia tímu alebo ich prevezme niekto iný.

Prečo to tak je, aj keď má byť v SCRUME tím samo-organizovaný? Je to kvôli tomu, že úlohou SCRUM MASTERA je pomôcť tímu, aby sa samo-organizovaným stal čo najskôr. SCRUM MASTER trávi dostatok času v tíme, no nepracuje s tímom na úlohách, vďaka čomu s dostatočným nadhľadom vidí silné a slabé stránky tímu a vie ho posunúť správnym smerom.

Pri zavádzaní agilných praktík je to o denno-dennom vysvetľovaní jednotlivých SCRUMOVÝCH náležitostí, o pomoci tímu uvedomiť si prekážky, ktoré mu stoja v ceste a nájsť si k nim vhodné riešenia.

U zabehnutých tímov je to o „prebúdzaní“ tímu z rutiny, ktorá nastáva po prvotnom vyladení procesov v tíme. Známe problémy sú odstránené a môže sa zdať, že nie je čo riešiť. Úlohou SCRUM MASTERA je vtedy pomôcť tímu, aby sa neprestal zlepšovať, vďaka čomu dokáže udržať krok s rýchlo sa meniacim svetom naokolo.

V prípade väčších tímových zmien je to zase o tom, aby sa tím dokázal na zmenu čo najrýchlejšie a s minimom chýb adaptovať.

SCRUMOVÉ fungovanie často vytrháva ľudí z komfortnej zóny a ľudia sa môžu tejto zmene brániť. Hlavnou náplňou práce SCRUM MASTERA je zavedenie SCRUMU a jeho pochopenie ľuďmi vo firme. Tejto úlohe venuje plnú pozornosť, čo sa samozrejme odrazí na výsledku. Z našej skúsenosti preto neodporúčame rolu SCRUM MASTERA vynechať.

Otázka: Ako usmerniť tím, aby sa sústredil na svoju zónu vplyvu?

Na prvých retrospektívach sa často stáva, že tím pomenuje problém, ktorý sa na prvý pohľad netýka fungovania tímu, ale nejakého spolupracujúceho oddelenia. Na retrospektíve vtedy padajú výrazy typu „oni nám to nedodali načas“, „oni nefungujú dobre“…  Myslím, že je to pomerne bežný jav. Aspoň ak si ešte dobre pamätám na obdobie, keď som ako člen tímu touto fázou prechádzala.

Aj v prípade, kedy fungovanie tímu naozaj ovplyvňuje nejaký externý zdroj, sa môže tím pokúsiť zmeniť niečo na svojom fungovaní. Zmenou sa tím pokúsi zabezpečiť, že nežiaduci dosah z vonku bude minimálny. Prípadne si tím môže dohodnúť, že si dá so spolupracujúcim oddelením retrospektívu, na ktorej si skúsia dohodnúť spoločné riešenie.

V oboch situáciách treba ľudí v tíme opakovane vracať k tomu, čo oni môžu zmeniť alebo spraviť pre to, aby sa spomínaný problém neopakoval. Treba si z toho spraviť mantru, ktorú tímu zopakujete vždy, keď príde s návrhom riešenia, ktoré má vykonať niekto iný.  Časom sa stane samozrejmosťou, že tím bude hľadať riešenia najskôr u seba. U nás to zafungovalo. Veríme, že to pomôže aj vám.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty