Menu

Daň z neživotného poistenia

Od 1. 1. 2019 bude v platnosti nová 8 % daň z neživotného poistenia. Ak máte napríklad poistenú nehnuteľnosť, úver, domácnosť, prípadne ste uzatvorili cestovné poistenie, daň sa dotkne aj vás. Budú poistky drahšie a kto bude daň platiť? Viac sa dozviete v našom článku.

Nová daň bude platiť pre všetky neživotné poistky okrem Povinného zmluvného poistenia. Nahradí už teraz existujúci 8 %-ný odvod, ktorý platia poisťovne za poistné zmluvy uzatvorené od obdobia 1. 1. 2017.  Odvod bol podľa Ministerstva financií SR nesystémový a neefektívny, preto zaviedli daň. Sadzba 8% síce naďalej ostáva, ale platiť bude už pre všetky poistné zmluvy, teda aj tie, ktoré boli uzatvorené pred dátumom 1. 1. 2017.

Daň môže platiť aj poistník

Osobou povinnou platiť daň je poisťovateľ, ako sa uvádza v zákone č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 4, ods. 1, ak odsek 2 neustanovuje inak.

Daň však môže platiť aj poistník a to v prípade, ak platí poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku. To znamená, že povinnosť platenia dane prechádza z poisťovne na klienta. Klient musí túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu a daň zaplatiť. Bližšie špecifikácie o tom, kto je povinný platiť daň, nájdete v uvedenom zákone v § 4, ods. 2 a ods. 3.

Aký to bude mať dopad?

Ak sa poisťovne rozhodnú zvyšovať poistné sumy, budú mať povinnosť oboznámiť nás o zmene najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Budeme mať tak dostatok času rozhodnúť sa, či sumu akceptujeme, alebo prejdeme ku konkurencii.

V konečnom dôsledku závisí len od poskytovateľov poistiek, ako sa postavia k tejto dani. Budú poistky navyšovať alebo budú znášať náklady spojené s daňou vo vlastnej réžií? Rozhodnutie ostáva na nich.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty