Menu

Ekonomické opatrenia vlády – Balíček prvej pomoci

#spolutodame   #skrosomdoma

Vláda predstavila na tlačovej besede riešenia ekonomických dosahov krízy. Tieto opatrenia nazvala Balíček prvej pomoci, ktorého cieľom je pomôcť zamestnancom, SZČO a firmám. Čo všetko tento balíček obsahuje? Nájdete v ňom opatrenia na udržanie pracovného miesta, ale aj opatrenia pre firmy na udržanie likvidity.

Balíček prvej pomoci

1. Štát preplatí 80 % z platu zamestnanca firmám, ktoré sú rozhodnutím vlády uzavreté.

Vyžaduje sa však záväzok zamestnávateľa, že zamestnanca najmenej po dobu 6 mesiacov po skončení vyplácania príspevku neprepustí. Ak bude opatrenie schválené v takejto podobe, znamenalo by to, že príspevok na jedného zamestnanca je 1 100 eur mesačne, čo prestavuje pri znížení mzdy na 80 % pôvodnú priemernú mzdu 1 375 eur.

Odvody a daň, ktoré platí zamestnanec zo svojej hrubej mzdy sú súčasťou príspevku. Dôležitou informáciou pre zamestnávateľa je povinnosť uhradiť odvody za zamestnanca z vlastných zdrojov.

2. Podnikatelia majú možnosť požiadať o odklad platby odvodov za zamestnávateľa, ak došlo k poklesu tržieb o viac ako 40 %.

3. Štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnancov. Ak tržby poklesnú o viac ako:

• 20 %, prináleží príspevok pre SZČO/ zamestnanca vo výške 180 eur,
• 40 %, prináleží príspevok pre SZČO/ zamestnanca vo výške 300 eur,
• 60 %, prináleží príspevok pre SZČO/ zamestnanca vo výške 420 eur,
• 80 %, prináleží príspevok pre SZČO/ zamestnanca vo výške 540 eur.

Napríklad ak zamestnávateľovi poklesnú tržby o viac ako 20 %, dostane príspevok na každého zamestnanca, ktorý nepracuje, v hodnote 180 eur. Vyplácanie príspevku bude realizované formou žiadostí, ktoré bude prijímať úrad práce.

4. Štát poskytne bankové záruky v hodnote 500 mil. eur mesačne. Štátna banková záruka zabezpečí výhodné podmienky pre podnikateľov.

5. Pre zamestnancov, ktorí nepracujú kvôli povinnej karanténe alebo sa starajú o člena rodiny (OČR), bude vyplácaných 55 % z hrubej mzdy po celú dobu.

6. Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Následne sa odklad prejaví v zúčtovaní za rok 2020 pre firmy, ktoré platia preddavky na mesačnej báze. Firmy týmto opatrením získajú likviditu.

7. Podnikatelia majú možnosť započítania doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane. Nakoľko sa termín daňového priznania posunul do 30. 6. 2020, podnikatelia si budú môcť zarátať celú stratu oproti zisku už v daňovom priznaní za rok 2019.

Vláda predstavila Balíček prvej pomoci dňa 29. 3. 2020. Dianie za vás sledujeme, po schválení jednotlivých opatrení vám budeme prinášať ďalšie aktuálne informácie.
Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty