Menu

Nová verzia OLYMPU s ročným zúčtovaním dane a zmenami v Sociálnej poisťovni

Po krátkej odmlke pre vás opäť vydávame novú verziu OLYMPU 21.11. Verzia je spojená najmä s problematikou ročného zúčtovania dane za rok 2020 a inými legislatívnymi zmenami v oblasti miezd.

Zmeny pri Sociálnej poisťovni

Od januára 2021 došlo k zmene mesačného výkazu a výkazu poistného a príspevkov. V rámci OLYMPU nájdete v novej verzii aktualizovaný export a taktiež tlačové zostavy. Zmeny neobišli ani registračný list zamestnávateľa. Od 1. 1. 2021 sa zmenilo tlačivo a navyše bola zrušená povinnosť odhlasovať zamestnávateľa zo Sociálnej poisťovne.

Aktualizované ročné zúčtovanie dane 2020

Od verzie 21.11 môžete vykonávať ročné zúčtovanie dane za rok 2020. V OLYMPE boli aktualizované veličiny pre rok 2020, po vygenerovaní tak môžete nechať starosti so zúčtovaním na OLYMP. V programe nájdete aj dokumenty súvisiace s vykonaním RZD  pre zamestnancov. Ide o zostavy ako:

  • Zúčtovanie preddavkov na daň pre rok 2020,
  • Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020,
  • Vyhlásenie na 2 % pre rok 2020.

Štatistické vykazovanie pre projekt Prvá pomoc

Zamestnávateľom, ktorí boli zapojení v mesiacoch marec až jún 2020 do projektu Prvá pomoc, vznikla povinnosť do 31. marca 2021 vykázať pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatistický výkaz. Vo výkaze sa majú uviesť zamestnanci, ktorí boli uvedení v žiadostiach o poskytnutie finančných príspevkov. V OLYMPE sme pre vás v rámci tlačových zostáv pripravili podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc. Zostavu nájdete cez Tlač – Tlač – štatistika – Podklad pre zber štatistických údajov v rámci projektu Prvá pomoc.

Dokumenty pre daňový úrad

Od novej verzie môžete použiť Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020 a taktiež Prehľad o zrazených preddavkoch pre rok 2021. Oba dokumenty nájdete v OLYMPE v rámci tlačových zostavách, a tiež ako export.

Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV)

Na zostavu Personálne a mzdové údaje pracovníka bol doplnený údaj o IČPV. V zostave Profesionál pribudla pri editovateľných zostavách možnosť doplniť na dokument údaj o IČPV.

Ako získate novú verziu?

Novú verziu získate jednoducho, s platným Balíkom podpory. Stiahnuť si ju môžete prostredníctvom našej webovej stránky alebo v programe cez menu O programe – Over/Stiahni verziu z internetu. Ak vám vypršala platnosť Balíka podpory, obnovíte si ho poľahky cez svoj KROS účet.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty