Menu

Od 1. 9. 2017 virtuálna registračná pokladnica bez obmedzení

Využívate virtuálnu registračnú pokladnicu? Prekročenie mesačného limitu pri tlači bločkov vás už nemusí trápiť. Od 1. 9. 2017 nastáva zmena. Bločky už budeme tlačiť bez obmedzení a k používaniu virtuálnej registračnej pokladnice sa môžu vrátiť aj tí, ktorí mali jej používanie zrušené.

Čo je Virtuálna registračná pokladnica

Je to aplikácia, ktorá je dostupná na stránke Finančnej správy. Zavedená bola 1. 4. 2015. Hlavným kritériom na jej používanie  je pripojenie na internet. Bezplatnú aplikáciu si môžeme stiahnuť do počítača, notebooku, tabletu či smartfónu. K týmto zariadeniam musí byť pripojená tlačiareň, aby sme mohli tlačiť doklady.

Ako to fungovalo doteraz?

Od 1. 1. 2016 môžu virtuálnu pokladnicu využívať  všetky podnikateľské subjekty bez výnimky.V začiatkoch používania VRP sa tlačilo maximálne 1000 pokladničných bločkov mesačne. Od 1. 7. 2016 došlo k zmene a mohli sme tlačiť už 3000 bločkov za mesiac. Ak bol stanovený mesačný limit vystavených dokladov prekročený, virtuálnu pokladnicu bolo možné používať len do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasledoval po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k prekročeniu. Následne sme mohli pracovať už len s elektronickou registračnou pokladnicou.

Tlač bločkov bez obmedzení

Od 1. 9. 2017 je v platnosti Novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá ruší mesačný limit pri počte vystavených pokladničných dokladov. K tejto aplikácií sa budú môcť vrátiť aj tí, ktorým Finančná správa ukončila používanie z dôvodu prekročenia mesačného limitu. Ak patríte k týmto užívateľom, môžete si VRP opätovne zaregistrovať a využívať ju neobmedzene.

Výhody a nevýhody virtuálnej pokladnice

VRP nám umožňuje vytvárať pokladničné bločky, tlačiť ich a robiť uzávierky. Výhodou oproti elektronickým registračným pokladniciam je, že nie je potrebné viesť pokladničnú knihu a vytvárať dennú uzávierku. Všetky dáta sa ukladajú na serveroch Finančnej správy, ktorá má takto prístup ku všetkým údajom podnikateľských subjektov. Tie nemusia kupovať elektronické pokladnice a platiť servisné služby pri ich údržbe. Virtuálna registračná pokladnica sa dá využívať súbežne aj s elektronickou pokladnicou.

Nevýhodou je, že na jednom predajnom mieste sa dá použiť  len jedna virtuálna pokladnica. Systém práce s touto pokladnicou taktiež neumožňuje prepojenie s inými účtovnými softvérmi. V programe OMEGA vieme zaúčtovať tržbu z virtuálnej pokladnice cez okruh pokladničných dokladov (PD). V prípade prepojenia pokladnice s programom OMEGA odporúčame pracovať s elektronickými pokladnicami od spoločnosti Varos a Elcom.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty