Menu

Tip na čítanie – Zásadné rozhovory

Pokiaľ sa chcete zlepšiť vo zvládaní náročných rozhovorov, odporúčam vám knižku Zásadné rozhovory, s podtitulom Ako komunikovať, keď ide o veľa. Ide o pomerne praktického sprievodcu, ktorý vás navedie, ako pri zásadných rozhovoroch postupovať.

Zásadné rozhovory

Čo sú to vlastne zásadné rozhovory? Autori definujú zásadný rozhovor ako komunikáciu, pri ktorej:

  1. ide o veľa,
  2. sa stretávajú odlišné názory a
  3. sú zapojené silné emócie, ktoré sa počas debaty vyostrujú.

Výsledok zásadného rozhovoru môže zmeniť niektorú z častí vášho života. Z toho je jasné, že zásadné rozhovory sú dôležité. Napriek tomu, často zo strachu, sa snažíme takýmto rozhovorom vyhnúť.

Môže sa to však zmeniť. Ak si osvojíte postupy, ako zvládať zásadné rozhovory, dokážete viesť náročnú konverzáciu bez ohľadu na preberanú tému.

Zvládanie zásadných rozhovorov:

Začnite od srdca

Akonáhle sa debata začne vyostrovať, často zabúdame na pôvodný cieľ debaty a našou snahou sa stane túžba vyhrať spor, teda zaútočiť. Druhou možnosťou je, že sa pokúsime z rozhovoru čo najskôr vycúvať  a utiahneme sa k mlčaniu. Ani jedna z týchto možností nás však nevedie k dotiahnutiu debaty do úspešného konca. V knižke sa dozviete, že zruční debatéri nespúšťajú oči z cieľa, a to najmä v čase, keď ide do tuhého.

V praxi to znamená, že si v tomto momente treba uvedomiť, že sa uchyľujete k násiliu alebo tichu. Po tomto uvedomení je potrebné sa na chvíľu zastaviť, pripomenúť si pôvodný cieľ debaty a úprimne si povedať, čo vlastne chcete pre seba, pre druhú stranu a pre váš vzťah.

Naučte sa pozorovať

Počas rozhovorov je potrebné okrem obsahu vnímať aj okolnosti rozhovoru. Naučte sa rozpoznať, kedy sa ľudia prestávajú počas rozhovoru cítiť bezpečne. Rovnako, v situáciách keď sa cítite pod tlakom, sledujte prejavy vášho správania a snažte sa ho korigovať.

Vytvorte bezpečnú atmosféru

Ak počas rozhovoru zistíte, že sa z rozhovoru vytratila bezpečná atmosféra, je potrebné ju obnoviť. To znamená, že je potrebné na chvíľu opustiť pôvodný rozhovor. Zistite, ktorá z podmienok bezpečnej atmosféry bola narušená a vyriešte ju. Vyriešiť ju môžete pomocou kontrastných tvrdení, alebo dôkladným vysvetlením, čo máte alebo nemáte v úmysle.

Majte pod kontrolou vlastné príbehy

Ak sa počas rozhovoru pristihnete, že sa uchyľujete k útoku alebo mlčaniu, zastavte sa na chvíľu. Zvážte, aké emócie vás nabádajú k takémuto správaniu. Spochybnite a opustite príbeh, ktorý ste si vytvorili. Vzdajte sa pocitu bezmocnej obete a skúste sami sebe zdôvodniť, prečo by dospelá a rozumne uvažujúca bytosť konala tak, ako ste si to naprojektovali.

Oznámte svoje stanovisko a zistite stanoviská ostatných

Stáva sa, že musíte povedať aj negatívnu správu. V takom prípade najskôr oznámte fakty, ktoré ste zistili. Komunikujte ich citlivo a akceptujte ich predbežnosť. Teda buďte otvorení vysvetleniu druhej strany. Následne vyjadrite záujem o názory druhých a so záujmom ich vypočujte. V prípade, že súhlasíte, vyjadrite svoj súhlas. Ak v debate niečo chýba, budujte spoločne chýbajúcu časť, nezahadzujte kvôli tomu celú debatu.

Pristúpte k činu

Zásadný rozhovor môže zlyhať na nečinnosti alebo na tom, že si nesplníte vlastné očakávania. Preto je dôležité zásadný rozhovor ukončiť rozhodnutím pre konkrétne konanie. Rozhodnutie môžete urobiť s ohľadom na názory druhej strany alebo bez zapojenia iných.

Bližšie informácie a presný popis jednotlivých krokov nájdete priamo v spomínanej knižke. Ak vás téma zaujala, knižka Zásadné rozhovory bude pre vás určite prínosnou voľbou.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty