Menu

BLOG

Účtovníctvo

Uplatnenie DPH v inom období

Uplatnenie DPH v inom období

Daňovník – mesačný platiteľ DPH prijal v máji došlú tuzemskú faktúru za nákup tovaru v sume 480 eur s DPH. Dátum vystavenia a vznik daňovej...
Ako evidovať JCD?

Ako evidovať JCD?

B Ako evidovať JCD? Dňa 13.5.2022 ste od colného úradu prijali JCD v sume 692,40 eur. JCD zahŕňa: DPH v sume 652 eur a clo v sume 40,40 eur. JCD ste...
KROS
O nás
Blog
Kontakty