Menu

BLOG

Účtovníctvo

Stravné živnostníka

Stravné živnostníka

Živnostník vykonávajúci podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, môže: od 1. do 30.4.2022 uplatňovať do daňových výdavkov za každý...
Dodatočný výkaz DPH a KV

Dodatočný výkaz DPH a KV

B Dodatočný výkaz DPH a KV Dodatočné daňové priznanie prípadne dodatočný kontrolný výkaz podávate v prípade, ak ste úpravy v zaúčtovaných dokladoch...
KROS
O nás
Blog
Kontakty