Menu

V OMEGE si aj so systémom OSS hravo poradíte

Zmena pravidiel pri určení miesta dodania predaja tovarov na diaľku a určitých služieb pre nezdaniteľné osoby od 1. júla 2021 priniesla mnohým z vás nové povinnosti. Za určených podmienok musíte fakturovať v sadzbe DPH členského štátu odberateľa a rovnako v danom štáte odviesť daň. Väčšina z vás využila možnosť registrovať sa do systému One Stop Shop v SR. V OMEGE zmenu sadzby DPH a zaradenie dokladu do systému OSS urobíte jednoducho. Program vám bude nápomocný aj pri podaní osobitného daňového priznania.

Ako je OSS systém v OMEGE pripravený?

Odpoveď znie: flexibilne. Nezáleží totiž, či vystavujete obchodné doklady pre zaslanie vašim odberateľom cez Fakturáciu, alebo doklady rovno účtujete v Evidencii účtovných dokladov (EUD). V oboch častiach programu môžete meniť hodnoty nižšej aj vyššej DPH a použiť typy súm pre OSS systém.

Vystavujte faktúry v akejkoľvek sadzbe DPH

Pri vystavení faktúry cez Fakturáciu použijete známy formulár v evidencii OF alebo zOF. 

Najskôr zadáte partnera, v záložke Nastavenie zmeníte hodnotu DPH podľa potreby a zapnete príznak OSS, kde doplníte štát a smerovanie do daňového priznania. Na položkách sa v Zaúčtovaní sprístupní Typ sumy pre OSS. Prípadne na hromadnú zmenu údajov na položkách využijete Špeciálne operácie. Rovnaké nastavenie môžete urobiť aj v ostatných obchodných dokladoch pre prípad, že faktúru robíte kópiou, napríklad z dodacieho listu alebo objednávky. Po zápise faktúry do EUD sa údaje pre systém OSS automaticky prenesú.

Ak v OMEGE doklady rovno účtujete

V Evidencii účtovných dokladov pre zaúčtovanie odoslanej faktúry alebo dobropisu použijete automatické účtovania ako pri bežnom doklade s DPH. Hodnotu dane podľa sadzby platnej v členskom štáte EU zmeníte priamo v Rozpise DPH. Pokračujete enterom a po ukončení automatického účtovania v záložke Evidencia DPH zakliknete voľbu OSS, kde zadáte štát a smerovanie do 2a, 2b, 2c, 2d, prípadne 3. Program automaticky nastaví typy súm pre OSS a upraví analytiku účtu 343 v Účtovnej časti. Rovnako môžete postupovať aj v pokladničných, bankových či interných dokladoch, v tuzemských aj zahraničných okruhoch uvedených dokladov.

Daňové priznanie OSS

Doklady so smerovaním do OSS nebudú vstupovať do slovenského daňového priznania, kontrolného ani súhrnného výkazu DPH. Vo verzii 24.60 a vyššej necháte Daňové priznanie OSS naplniť automaticky programom dokladmi za všetky dodávky dodané v OSS systéme. Vygenerovaný XML súbor za príslušný kvartál už len načítate na postál FS SR. Prvýkrát tak urobíte za 3. kvartál do konca októbra 2021, kedy musí byť daň aj zaplatená. Podať je potrebné aj nulové daňové priznanie, ak ste za príslušný štvrťrok nemali žiadne dodania v systéme OSS.

Podrobné informácie o osobitnej úprave dane (OSS) sa dočítate na stránke FS SR.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty