Menu
 1. HYPO
 2. Archív verzií

Archív verzií HYPO

HYPO 18.50

Top novinky verzie 18.50

>

Byt v RD - možnosť použiť metódu polohovej diferenciácie

V prípade, ak potrebujete ohodnocovať bytové jednotky v rodinnom dome, doplnili sme do novej verzie možnosť vypočítať všeobecnú hodnotu metódou polohovej diferenciácie práve pre byty v rodinných domoch. Pri zadanom rodinnom dome máte možnosť v metóde polohovej diferenciácie označiť voľbu byty a následne vypočítať VŠH.

>

Rekapitulácia hodnôt vecných bremien v Závere

Potrebujete si rýchlo skontrolovať hodnoty práv a závad zadaných v posudku? V novej verzii nájdete v časti Záver novú záložku Rekapitulácia vecných bremien a taktiež informatívny panel s hodnotami VŠH práv a VŠH závad.

>

VŠH/mj stavieb prepočítaná na súčet zastavaných plôch všetkých podlaží

Výpočet VŠH/mj v časti Záver (informatívny panel v spodnej časti formulára) nezohľadňuje už len 1. NP ale prepočet sa vykoná na súčet zastavaných plôch všetkých podlaží. Ak má teda stavba viac podlaží tak výpočet VŠH/mj zohľadní súčet zastavaných plôch všetkých podlaží.

Ostatné novinky verzie 18.50

 • 18.50.004 – V prípade, ak ste nemali počítač pripojený na internet, mohol program pri snahe overiť KCU pri otváraní padať na chybe.
 • 18.50.002 – Upravené nechcené skrývanie políčka MJ na záložke Hrubý výnos v kombinovanej metóde VŠH stavieb.
 • 18.50.002 – Upravený výstup- stanovenie VŠH nájmu pozemku, v ktorom sa pri použití skupín uvádzal len názov prvej skupiny.
 • 18.50.001 – Odstránená čiara pri čísle strany v pätičke výstupu.
 • 18.50.001 – MEMO – Ak ste v Nastaveniach mali zvolenú voľbu ” Tlačiť iba jeden príjmový pokladničný doklad”  – tento mohol byť v tlačovej zostave zobrazený nesprávne.
 • 18.50.001 – Pri pripájani časti, alebo celého posudku sa Vám mohol zobraziť iný posudok v prípade, ak ste použili funkciu vyhľadávania.
 •  18.50.001 – Opravená chyba, kedy sa Vám zväčšoval font v hlavičke výstupu, ak ste si výstup dali uložiť.
 •  18.50.001 – Opravená chyba, ktorá spôsobovala zobrazenie rôznych fontov vo výstupe. Najčastejšie sa prejavila, ak ste mali nastavený font Times New Roman. V prípade pretrvávajúcich problémov odporúčame označiť cez Nastavenia -> Štýl písma -> voľbu “Vynútiť použitie fontu pre používateľské texty”.
 •  18.50.001 – HYPOCAD – Opravená chyba, ktorá sa prejavovala tak, že sa nebolo možné prepínať medzi jednotlivými výkresmi v HYPOCADe.
 •  Opravené gramatické chyby v rozpočtových ukazovateľoch.
 •  Opravená chyba, kedy ste chceli použiť posudok vytvorený v starších verziách a program ho nedokázal pripojiť (nedokázal ho zdvihnúť do vyššej verzie).
 •  V popisových poliach je opäť sprístupnená možnosť Pridať do slovníka  (menu cez pravé tlačítko na myši). Pozor, túto možnosť máte v prípade, ak v Nastaveniach máte zapnutú kontrolu pravopisu v popisovom formulári.
 •  V prípade, ak ste otvárali starší posudok, ktorý obsahoval parcely a tieto mali v menovateli Podielu Bytu/Nebytu k pozemku veľmi veľké číslo (viac ako 10 znakové), program padol na chybe.
 •  Opravená chyba, kedy nebolo možné napaľovať posudok na CD/DVD, ak v názve hneď pred príponou .hyp bola medzera.
 •  Druh, predmet, účel  pri vytváraní nového posudku sme zoradili podľa toho ako často sa používajú. Po novom teda najčastejšie druhy, resp. účely nájdete navrchu.
 •  Vylepšené pripájanie časti, alebo celých posudkov. Namiesto okna, v ktorom sú len názvy posudkov uvidíte číslo posudku, názov posudku a taktiež popis. Rovnako môžete využiť triedenie podľa rokov a vyhľadávanie pripájaného posudku. Naďalej ostáva prítupná možnosť použiť Pridaj z disku, t.j. v prípade, ak chcete použiť posudok, ktorý sa nenachádza medzi Vašimi posudkami, ale máte ho len uložený niekde na počítači.
 •  Vo výstupe sme  v stĺpci poškodenosť/nedokončenosť doplnili značku percent (%) aby bola zrejmá jednotka.
 •  Pokiaľ je v HYPO ohodnocovaný len jeden pozemok, tak vo výstupe sa zobrazí názov tohto pozemku (ako názov samostatnej podkapitoly).
 •  V porovnávacej metóde bytov sa pri tvorbe reportu či už do PDF alebo do príloh zoradia porovnávané objekty podľa toho ako sú zoradené v tabuľke.
 • Program HYPO kontroluje pri nahadzovaní podlaží toleranciu 25% . T.j. aby nižšie podlažie nebolo menšie ako vyššie podlažie.
 •  Zoznam zadávateľov obsahuje aj úvodný vyhľadávací riadok a nie je ho potrebné zapínať cez tlačítko Hľadať.
 •  Vo výstupe v Závere sme odstránili zbytočné medzery medzi mestom a dňom.
 •  Vo výstupe v záverečnej Rekapitulácii všeobecnej hodnoty sme upravili hodnotu písanú slovom a zahrnuli sme ju do rekapitulačnej tabuľky a nie pod ňu.
 •  MEMO: Pridaný titul za menom.
 •  MEMO: Pri nahadzovaní údajov o znalcovi sa niektoré políčka vysvietia len ak bol znalec vymenovaný pred rokom 2004 (napr. Vymenovanie rozhodnutím, Rozhodnutie číslo, Rozhodnutie zo dňa).
 •  MEMO: Odstránené políčko číslo denníka v Nastaveniach – Údaje o znalcovi (záložka Ďalšie funkcie).
 •  MEMO: Umožnili sme vyúčtovací formulár (Vyúčtovanie a preddavok) zväčšovať na väčšiu veľkosť, aby bolo možné prehľadne vypĺňat Položky vyúčtovania

Archívne verzie programu

HYPO 11.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.50 Aktualizovali sme zadávanie kombinovanej metódy v súlade s prednáškami ÚSI - tabuľka s doporučenými hodnotami úrokovej miery, výpočet zaťaženia daňou z príjmu priamo v programe, informatívny výpočet nájmu ako cudzieho...

HYPO 11.01

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.01 Pridali sme viac informácií (výmera, lokalita, použitá VH na MJ, všeobecná hodnota na MJ atď.) o všetkých druhoch pozemkov do infopanela v hlavnom formulári. V pozemkoch v ZÚO bola doplnená kontrola zadania východiskovej...

HYPO 11.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.00 Nový modul HYPOCAD - jednoduché kreslenie pôdorysov. Modul Vám uľahčí prácu pri kreslení pôdorysov a vďaka ukladaniu Vám ušetrí čas pri používaní už existujúcich pôdorysov. Výpočet nájmu stavieb porovnaním. Nájom je možné...

HYPO 10.55

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 10.55 Doplnili sme aktuálnu hodnotu koeficientu cenovej úrovne do databázy podľa ÚSI pre 2Q 2012. Pri zadávaní parciel bola rozšírená možnosť pridávania čísiel spoluvlastníckeho podielu v čitateli aj menovateli na 15 čísel. V...

HYPO 10.51

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 10.51 Odstránená chyba, ktorá vznikala v rodinných domoch s prístavbou pri výpočte opotrebenia analytickou metódou. Do výpočtu všeobecnej hodnoty bola dotiahnutá nesprávna technická hodnota. Opravené zobrazovanie tabuľky, ktorá...

HYPO 10.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 10.50 Aktualizovali sme zadávanie kombinovanej metódy v súlade s prednáškami ÚSI - tabuľka s doporučenými hodnotami úrokovej miery, výpočet zaťaženia daňou z príjmu priamo v programe, informatívny výpočet nájmu ako cudzieho...

HYPO 10.01

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 10.01 Pridali sme viac informácií (výmera, lokalita, použitá VH na MJ, všeobecná hodnota na MJ atď.) o všetkých druhoch pozemkov do infopanela v hlavnom formulári.  V pozemkoch v ZÚO bola doplnená kontrola zadania východiskovej...

HYPO 9.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 9.50 Automatická archivácia posudkov a nastavení Vám v zvolenom časovom intervale (deň, týždeň, mesiac atď.) bude zálohovať všetky údaje do vybratého adresára na disku. Nový popisovací formulár s funkciami z Wordu Vám umožní...

HYPO 10.00

Ostatné novinky verzie 10.00 Oddelenie bytov a nebytových priestorov do samostatných formulárov a nová kapitola (nebytové priestory) vo výstupe znaleckého posudku. Rozdelenie zadávania VŠH metódou polohovej diferenciácie do štyroch skupín. Popisy jednotlivých...

HYPO 9.10

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 9.10 Do nastavení programu bola doplnená možnosť zvolenia hrúbky čiar a výšky riadkov v tabuľkách vo výstupe znaleckého posudku. Vo výstupe stavieb a bytov bola upravená tabuľka na výpočet koeficientu vybavenosti (zrušené farebné...

KROS
O nás
Blog
Kontakty