Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.51

Top novinky verzie 21.51

>

Legislatíva

 • Aktualizovaný export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A vo formáte .csv (Prvá pomoc, Prvá pomoc +/++) od júla 2021. Pred exportom/tlačou je možné zvoliť, či žiadate o príspevok z projektu Prvá pomoc (vo výške 80% hrubej mzdy) alebo Prvá pomoc+/++ (80% alebo 100% celkovej ceny práce).
 • Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B vo formáte .xml sa už v programe nenachádza z dôvodu, že xml štruktúra sa môže veľmi často meniť podľa toho, v akej fáze Covid automatu sa Slovensko bude nachádzať.

Ostatné novinky verzie 21.51

 • Nová výška životného minima od 1.7.2021.
 • Nová výška daňového bonusu na dieťa vo veku 6 – 15 rokov od 1.7.2021.
 • Finančný príspevok na stravu:
  • Na zložkách mzdy doplnená voľba „vyplatené mimo miezd“ a tiež možnosť ponižovať počet dní aj o dni, za ktoré má zamestnanec poskytnuté stravné pri pracovnej ceste.
  • Pri tlači výplatných pások s výpisom zložiek možnosť uviesť finančný príspevok na stravu jednou sumou.
  • Pri generovaní prevodných príkazov možnosť vygenerovať samostatne finančný príspevok na stravu.
 • Od 1.7.2021 sa mení výška daňového bonusu na dieťa vo veku 6 – 15 rokov na 1,7 násobok základného daňového bonusu, t. j. 39,47 EUR mesačne.
 • Pri tlači výplatných pások s výpisom zložiek bola dopracovaná možnosť uviesť finančný príspevok na stravu jednou sumou. Po zapnutí tejto voľby sa na výplatnej páske spočíta suma finančného príspevku na zložkách mzdy 516 a 979 a uvedie sa na jednom riadku.
 • Na zložkách mzdy pre finančný príspevok na stravu 516, 979, 980 bola doplnená voľba “vyplatené mimo miezd”. Po jej zapnutí sa suma danej zložky nezapočíta do celkovej mzdy na výplatu (na osobný účet, resp. v hotovosti). Môžete ju využiť v prípade, ak vyplácate finančný príspevok na stravu v hotovosti.
 • Počet dní na zložkách mzdy 979 a 516 a pri zrážke stravné sa znižuje aj o dni, za ktoré má zamestnanec poskytnuté stravné pri pracovnej ceste. Tieto dni musia byť označené na zložke mzdy K30 náhrada za stravu a zároveň musí byť na ZM K30 zapnutá voľba “znížiť nárok na stravovanie”.
 • Do zložiek mzdy pre finančný príspevok na stravu 516, 979, 980 pribudla možnosť preniesť sumu z kalkulačky stravných lístkov – finančný príspevok.
 • Pri generovaní prevodných príkazov bola doplnená možnosť vygenerovať samostatne finančný príspevok na stravu. Po zapnutí voľby “finančný príspevok na stravu” sa do prevodného príkazu prenesie položka so sumou finančného príspevku (súčet zložiek mzdy 516 a 979) z výplaty a s číslom účtu uvedeným v zrážke Osobný účet.
 • Na zložke mzdy 980 finančný príspevok na stravu – zdaň. pribudli od júna 2021 pre výpočet počtu dní pri tarife EUR na deň rovnaké možnosti ako pri zložkách mzdy 516 a 979. Môžete ich využiť pri vyplácaní príspevku na stravu vopred. Okrem skutočného odpracovaného počtu dní je možné zvoliť predpokladaný počet dní daného mesiaca, počet dní nasledujúceho alebo druhého nasledujúceho mesiaca. Taktiež je možné zvoliť odpočítavanie neodpracovaných dní z aktuálneho, resp. predchádzajúceho mesiaca.
 • Upravený počet dní pri výpočte pravdepodobného denného vymeriavacieho základu pri PN. V prípade, že zamestnanec nemá v rozhodujúcom období príjem a používa sa pravdepodobný DVZ, do počtu dní sa uvedie počet dní aktuálneho mesiaca. Doteraz program automaticky uvádzal 30.
 • Od júna 2021 bola na zložku mzdy K40 iné náhrady doplnená tarifa EUR za hodinu.
 • Aktualizovaný dokument Zápočtový list – Potvrdenie o zamestnaní (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Aktualizovaný číselník kódov právnej formy organizácie (Organizácia – Podnik – Kód právnej formy).

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 6.31

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.31 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je možné vygenerovať aj pre spoločníka s.r.o. bez pracovného pomeru. Opravená výška vymeriavacieho základu pri pracovníkovi pracujúcom na HPP, ktorý mal označenú voľbu...

OLYMP 6.23

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.23 Pre potreby ročné zúčtovania zdravotného poistenia, bola zmenená platnosť niektorých zložiek mzdy. Aby tieto zmeny neovlyvnili už vypočítané odvody poistného na ZP za rok 2005, budú tieto automaticky nastavené ako...

OLYMP 6.22

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.22 Formulár ročného zúčtovania dane bol upravený tak, aby sa do riadkov 02c) zaplatené a uplatnené príspevky na DDS, 02d) zaplatené a uplatnené príspevky na účelové sporenie a 02e) zaplatené a uplatnené životné poistenie...

OLYMP 6.12

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.12 Nová zložka mzdy 630 fiktívny príjem - s odvodom na ZP. Zložka mzdy 620 fiktívny príjem bola premenovaná na 630 fiktívny príjem - bez odvodu na ZP. Zložka mzdy 258 odmena zo zisku po zdanení je od decembra 2005...

OLYMP 6.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.10 Jednoduchšie ovládanie pri výbere útvaru v Organizačnej štruktúre. Zároveň sa zmenil spôsob zobrazenia štruktúry. Zálohovú listinu je už možné vytlačiť na základe zrážok, ktoré má zamestnanec vygenerované v Tvorbe...

OLYMP 6.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeNovinky verzie 6.00 Do programu bola zapracovaná podpora pre Štatistické vykazovanie o cene práce. Exportné súbory sa vytvárajú v menu Mzdy - Export ISCP. Zrýchlenie prvého spúšťania a prvého generovania na operačnom systéme WinXP....

KROS
O nás
Blog
Kontakty