Menu

Január 2021, čas legislatívnych zmien

Aktuálna situácia pozastavila bežný kolobeh súkromného i pracovného života, nezastavila však prijatie legislatívnych noviniek. Tak ako po iné roky, aj v roku 2021 nás čaká mnoho zmien a noviniek v oblasti mzdového účtovníctva.

Zvyšovanie minimálnej mzdy a príplatkov

Aj napriek nepriaznivej situácii v mnohých oblastiach podnikateľského prostredia sa firmy nevyhnú zvyšovaniu minimálnych miezd. Keďže v roku 2020 nedošlo k dohode medzi zástupcami zamestnávateľov a zástupcami zamestnancov, použije sa v roku 2021 prvýkrát tzv. automat stanovenia minimálnej mzdy. Po novom sa počíta aj výška povinných príplatkov. Viac o novom určovaní minimálnej mzdy a o tom, kto má nárok na povinné príplatky a v akej výške, sa dozviete na našej online Legislatívnej TOUR.

Zmeny v zákone o sociálnom a zdravotnom poistení

Zmeny nastávajú tak ako každý rok aj vo výške maximálnych vymeriavacích základov. Zamestnávatelia majú nové povinnosti pri komunikácii so zdravotnou a Sociálnou poisťovňou. Zavádza sa nová povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou, a to používať pri komunikácii Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV).

Odkedy máte povinnosť IČPV uvádzať na Registračnom liste FO, vo výkazoch či na ELDP, odkiaľ ho získate, kde ho zaevidujete zamestnancovi v OLYMPE, či ako ho šikovne naimportujete bez nutnosti ručného zadávania sa dozviete na našej online konferencii.

Chcem sa prihlásiť

Zmeny v daňovom zákone

Prijaté boli aj nové sumy nezdaniteľnej časti základu dane, nová výška daňového bonusu, či vyššia suma základu dane pre odvod 25 % sadzby dane. Okrem štandardného zvyšovania daňového bonusu od začiatku roka sa od júla 2021 zavádzajú 3 úrovne daňového bonusu. Zmeny nastali aj pri vyplácaní 13. a 14. platu a ani ročné zúčtovanie dane nezostáva bezo zmien. Aj o tomto budeme hovoriť na našej Legislatívnej TOUR.

Podnikateľské kilečko

S cieľom zjednodušiť administratívu v podnikateľskom prostredí prijala vláda súbor opatrení, ktoré majú odbúrať byrokratické úkony zamestnávateľov. Časť opatrení nadobudla účinnosť už v júli 2020, ďalšie vstupujú do platnosti od januára 2021. Aké sú to? Aj toto sa dozviete na online konferencii.

Ďalšie legislatívne zmeny

Do platnosti vstúpili aj ďalšie zmeny. Od januára 2021 pribudol nový štátny sviatok – Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu, mení sa aj výška príspevku na starobné dôchodkové sporenie pre sporiteľov v II. pilieri. Novinky sú aj pri ošetrovaní člena rodiny. Pozrieme sa na to, kto má nárok na ošetrovné, v akej výške a po akú dobu.

Pripravované zmeny v legislatíve

Počas roka má do platnosti vstúpiť aj novela Zákonníka práce. Ako a komu navrhuje upraviť skúšobnú dobu, výkon práce na domácku prácu a teleprácu, prácu na dohodu o brigádnickej práci študenta? Aké zmeny nás čakajú pri poskytovaní stravného? Aj na to si posvietime spoločne na online konferencii s prizvaným právnikom.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty