Menu

KROS NEWS 5/2022 pre OMEGU: Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov PO

Leto je pomaly za nami a mnohí po oddychu nabiehame naplno do pracovných koľají. Veríme, že nové číslo KROS NEWS vám rozbeh po dovolenkách spríjemní a uľahčí. V najnovšom vydaní sa podrobnejšie venujeme dodatočnému daňovému priznaniu k dani z príjmov právnických osôb. Dočítate sa aj užitočné informácie o kúpe tovaru z EÚ a vrátení DPH z EÚ.

​Dodatočné verzus opravné daňové priznanie

Základný rozdiel medzi týmito dvomi inštitútmi spočíva predovšetkým v lehote, kedy sa oprava chyby vykonáva. Pokiaľ daňovník opravuje chybu identifikovanú v podanom riadnom daňovom priznaní:

  • pred uplynutím posledného dňa lehoty na jeho podanie (prípadne predĺženej lehoty), potom podáva opravné daňové priznanie (ďalej ODP). Túto skutočnosť aj osobitne vyznačí v príslušnom riadku v záhlaví tlačiva. Podanie ODP sa nepovažuje za správny delikt a daňovník nebude z tohto titulu nijak sankcionovaný. Na vyrubenie dane je rozhodujúce vždy iba posledné podané ODP, pričom na predtým podané RDP alebo ODP správca dane už neprihliada.
  • po uplynutí lehoty (predĺženej lehoty) na jeho podanie, potom už podáva dodatočné daňové priznanie (ďalej DDP). To, že daňovník podáva DDP, je taktiež potrebné vyznačiť na tlačive v riadku na to určenom. Zároveň daňovník vyznačí deň, keď zistil skutočnosti vedúce k podaniu DDP.

V čísle 5/2022 rozoberáme aj témy:

  • Vznik daňovej povinnosti pri kúpe tovarov z EÚ na príkladoch
  • Kúpa tovaru z EÚ v programe OMEGA
  • Vrátenie DPH z EÚ – účtovne a daňovo
  • Finančný prenájom (lízing) z pohľadu účtovníka

Ako získať KROS NEWS k OMEGE?

Prístup k exkluzívnemu obsahu legislatívneho časopisu získate v prípade klasickej kúpy s platným Balíkom podpory ŠTANDARD alebo PRÉMIUM.

Ak si OMEGU prenajímate na 12 mesiacov, môžete si časopis dokúpiť ku ktorejkoľvek zostave programu.

KROS NEWS nájdete vo svojom KROS účte

Prihláste sa do svojho KROS účtu a stiahnite si aktuálne číslo. K dispozícii máte aj archív starších čísel, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty