Menu

Nová OMEGA 17.20 s daňovým priznaním PO za rok 2013

Vážení používatelia programu OMEGA,

 

dovoľte nám, aby sme vás informovali o vydaní novej verzie 17.20. Nájdete v nej zapracované ďalšie legislatívne zmeny.

Stiahnuť

Daňové priznanie PO za rok 2013 + poznámky pre podnikateľov

  • Zapracovali sme daňové priznanie k dani z prímov právnických osôb platné pre rok 2013. Pre podanie daňového priznania Finančnej správe SR sme zapracovali export daňového priznania XML.
  • Na základe Opatrenia MF SR sme upravili obsah a predpísanú tabuľkovú štruktúru Poznámok účtovnej závierky podnikateľov. Novú štruktúru poznámok prvýkrát použijete pri účtovnej závierke k 31.12.2013 a neskôr.

Účtovná závierka pre neziskové organizácie

  • Na základe Opatrenia MF SR boli zmenené výkazy pre neziskové organizácie, ktoré platia pre účtovnú závierku k 31.12.2013 a neskôr. Zapracovali sme nový výkaz Účtovná závierka, ktorý obsahuje Súvahu a Výkaz ziskov a strát. Zapracovali sme export do elektronického formátu XML pre prvú stranu výkazu Účtovná závierka. Ostatné strany je potrebné podávať na Finančnú správu SR ako prílohu k prvej strane.
     

Kompletný zoznam zmien a nový Help k programu (súbor Omega.chm) sa nachádza na našej internetovej stránke.

Pred inštaláciou novej verzie Vám odporúčame urobiť si archív.

Ako získať novú verziu OMEGY?

  • Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte predfaktúru, ktorú sme vám zaslali poštou dňa 3.2.2014 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie). Úhradu preddavkovej faktúry vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii licenciu s platným Balíkom podpory.
  • Ak máte platný Balík podpory, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo priamo z programu OMEGA –  tlačidlo Over/Stiahni verziu.
  • Ak ste si objednali zaslanie Balíka podpory s verziou OMEGA 17.10 na DVD, novú verziu programu OMEGA 17.20 Vám bezplatne zašleme na DVD.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty