Menu

Nové funkcie v programoch pre jednoduché a podvojné účtovníctvo

Vážený používateľ, pripravili sme pre vás nové verzie programov ALFA plus 7.50 OMEGA 19.50, v ktorých sme zapracovali najžiadanejšie funkcie a vylepšenia.    

Novinky vo verzii ALFA plus 7.50

Import bankových výpisov (bonusová funkcia, ktorú môžete využívať len s platným Balíkom podpory)

  • Položky z bankového výpisu už nemusíte evidovať ručne. Import bankových výpisov zaúčtuje úhrady nielen v peňažnom denníku, ale aj v evidencii pohľadávok a záväzkov. Vaše účtovanie bude komfortnejšie a bez chýb.

Automatické dopĺňanie partnerov (bonusová funkcia, ktorú môžete využívať len s platným Balíkom podpory)

  • Ak chcete ušetriť čas, tak namiesto zdĺhavého vypĺňania údajov o partnerovi využite Automatické dopĺňanie partnerov. Táto funkcia vyhľadá partnera z registra firiem na internete a sama doplní na doklad údaje, akými sú obchodný názov, adresa, IČO, DIČ a IČ DPH.

Nové filtre v pohľadávkach a v záväzkoch

  • Nové zobrazovanie filtrov v pohľadávkach a záväzkoch vám zjednoduší vyhľadávanie vystavených a došlých faktúr. Filtre sú prehľadné a umožňujú ľahko a rýchlo vyhľadať konkrétne doklady.
 
 

Novinky vo verzii OMEGA 19.50

Automatické ukladanie údajov o partnerovi z registra firiem (Bonusová funkcia, ktorú môže využívať každý počas platnosti Balíka podpory)

Evidujete denne doklady od nových partnerov? Nebaví Vás údaje o partnerovi ručne dopĺňať  do číselníka? Využite výber partnera z registra firiem a program po jednom kliku partnera automaticky zapíše do číselníka aj so všetkými fakturačnými údajmi.

Nové automatické účtovanie pre tuzemské samozdanenie – dobropis

  • Prácu v programe sme pre vás zjednodušili zapracovaním nového automatického účtovania v okruhu DD – 29/1- DD – Tuz. samozdanenie – § 53 ods. 1 (dobropis), ktoré automaticky rozúčtuje doklad  pre opravu daňovej povinnosti a odpočítanie dane a pridelí správne typy súm.

Tlač účtovnej závierky v anglickom a nemeckom jazyku

  • Vašej zahraničnej materskej spoločnosti už môžete poskytnúť originálne tlačivá aj v cudzom jazyku. Pre malú a veľkú účtovnú jednotku vytlačíte účtovnú závierku aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Ďalšie užitočné funkcie v sklade

  • Ak začínate s makrokartami, po novom vyskladáte makrokarty z rôznych skladov, ale aj iných makrokariet, či služieb. Získate prehľad o dostupnosti položiek a protipohyby automaticky vytvorí program.  

Príkazy na úhradu už len vo formáte SEPA XML

  • V novej verzii je podporený export tuzemských prevodných príkazov už iba v SEPA XML formátoch. Bližšie informácie si prečítate v emailovej novinke 9/2016,  ktorú sme posielali koncom mája 2016.

Zahraničné príkazy na úhradu

  • Doplnili sme podporu zahraničných príkazov na úhradu pre ďalšie banky. Momentálne je možné zahraničné prevodné príkazy posielať pre banky: Tatrabanka, ČSOB, SLSP, Sperbank, Unicredit Bank, Prima banka a VÚB.

Recyklačný koeficient a poplatok – nové stĺpce vo vlastných zostavách

  • Do vlastných (editovateľných) tlačových zostáv pre odoslané faktúry, odoslané dobropisy, dodacie listy a storno faktúry boli pridané stĺpce s informáciou o recyklačnom koeficiente a recyklačnom poplatku za položku. 

Doplnený IBAN k číslu účtu

  • Do viacerých častí programu sme doplnili údaj IBAN k číslu účtu: číselník partnerov, tlačová zostava zoznam partnerov, príkazy na úhradu a importované BV (doplnené aj pravidlá pre zaúčtovanie).

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty