BLOG

e-kasa

e-kasa: vratné obaly

e-kasa: vratné obaly

e-kasa: vratné obaly Vratné obaly v programe OMEGA evidujeme v menu Sklad – Skladové karty. V tomto formulári je potrebné nastaviť príznak ,,Vratný...
e-kasa: oprava faktúry

e-kasa: oprava faktúry

e-kasa: oprava faktúry Hotel ABC, s. r. o. vystavil 28.10.2019 odoslanú faktúru na ubytovanie v tuzemsku s 20 % sadzbou DPH. Doklad bol uhradený cez...
Vrátenie platby

Vrátenie platby

e-kasa: vrátenie Pokladničný doklad Vrátenie používame v prípade, ak ide o evidovanie vrátenej platby za vrátený tovar alebo službu, pričom...
Vrátenie platby

Neplatný doklad

e-kasa: neplatný doklad Neplatný doklad sa vyhotovuje: pri zaznamenávaní dokladov v rámci skúšobnej prevádzky, v rámci zaškolenia pracovníkov, ktorí...
KROS