BLOG

Uzávierky

Kontrola výkazov

Kontrola výkazov

Kontrola výkazov Po vyplnení výkazov a daňového priznania odporúčame skontrolovať výkazy nasledovným spôsobom: Kontrola VH medzi Súvahou...
Prvý prechod do nového roka

Prvý prechod do nového roka

Prvý prechod do nového roka v programe OMEGA Ak potrebujeme v programe pracovať už aj v databáze nového roka, spravíme tzv. prechod do ďalšieho...
KROS