Menu

Zmeny v registračných poplatkoch od 1.2.2017

Medzirezortným pripomienkovaním práve prechádza novela zákona o správnych poplatkoch, ktorú predložilo ministerstvo financií. Táto novela počíta s výraznými zmenami v registračných poplatkoch pri prihlasovaní automobilov. Podľa tohto návrhu by sa mal zmeniť spôsob výpočtu tohto registračného poplatku a mal by sa vzťahovať aj na opakované registrácie.

Pri výpočte výšky registračného poplatku sa nebude zohľadňovať už len výkon motora v kilowattoch, ale aj vek vozidla, resp. čas, ktorý uplynul od prvej registrácie automobilu. Registračný poplatok sa bude teda platiť pri každom zápise vozidla do evidencie, pričom jeho minimálna výška ostáva na sume 33 €. Oproti pôvodnej výške týchto poplatkov sa sadzby pre motorové vozidlá, ktorých výkon je nižší ako 202 kilowattov znížili, ak však budete kupovať automobil s vyšším výkonom ako je 202 kilowattov, za registráciu si priplatíte. Napríklad pri prvej registrácii automobilu s najvyššej kategórie s výkonom nad 254 kW sa registračný poplatok navyšuje z doterajších 2 997 eur až na 6 308 eur.

Pri opakovanej registrácii je zohľadnenie veku vozidla reakciou na verdikt Európskej komisie, že registračné poplatky sú v rozpore s právom Európskej únie, nakoľko v pôvodnom systéme sa platil registračný poplatok za dovezený automobil v rovnakej výške ako za nový automobil s rovnakým výkonom. Nastávala teda situácia, že automobily dovezené zo zahraničia boli cenovo znevýhodňované, čo je proti základným princípom spoločného trhu.

Výpočet nového registračného poplatku bude prebiehať podľa vzorca:

RP = PkW * RVn

kde:

RP – výška registračného poplatku,

PkW – sadzba poplatku v eurách na základe výkonu motora (uvedený v tabuľke č. 1)

RVn – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla stanovený na základe veku (uvedený v tabuľke č. 2) .

Vyššie uvedenú teóriu si priblížime na niekoľkých príkladoch.

Príklad kúpy nového automobilu

Majiteľ nového osobného automobilu, ktorého výkon je 75 kW zaplatí rovnaký registračný poplatok, ako doteraz, teda 33 €. Pri kúpe nového automobilu, ktorého výkon je 100 kW zaplatí jeho majiteľ registračný poplatok vo výške 141 €. Aktuálne je tento registračný poplatok vo výške  327 €, teda podľa nových pravidiel kupujúci ušetrí  na registračnom poplatku 186 €. Ak by si však kúpil výkonný automobil, s výkonom 250 kW, zaplatil by po novom registračný poplatok vo výške 4 249 €, čo je o 1782 € viac ako doteraz.

Príklad kúpy jazdeného automobilu

Pri opakovaných registráciách automobilu sa podľa aktuálne platných predpisov vyrubuje registračný poplatok vo výške 33 €. Od februára sa však registračný poplatok bude určovať na základe výkonu automobilu (rovnako ako pri nových autách) a prenásobí sa stanoveným koeficientom na základe veku vozidla. Teda ak pôjde o osobný automobil s výkonom do 80 kW a vekom takmer 4 roky, tak sa poplatok určí na základe súčinu : 33 € * 0,46 = 15,18. Nakoľko je však minimálny poplatok stanovený na 33 €, tento je potrebné zaplatiť vždy.

Ak by išlo o automobil s rovnakým vekom a výkonom 100 kW, registračný poplatok 141 € sa prenásobí koeficientom 0,46 a v konečnom dôsledku majiteľ zaplatí registračný poplatok vo výške 64,86 €. Podľa aktuálnej legislatívy zaplatí len 33 €, teda v tomto prípade si majiteľ siahne do vrecka hlbšie.

Ak by išlo o nadpriemerne výkonný automobil, s výkonom 250 kW, registračný poplatok by sa vypočítal rovnakým spôsobom na sumu 1955 €, pričom podľa aktuálnej legislatívy by tento poplatok bol stále vo výške 33 €. Plánované zmeny sa tak najviac dotknú ojazdených áut s vysokým výkonom.

Príklad kúpy jazdeného automobilu so zahraničia

V prípade, ak si budete chcieť doviezť jazdené auto zo zahraničia, môže Vás táto legislatívna zmena potešiť. Ak by išlo o jazdené auto, s vekom takmer 5 rokov a výkonom 120 kW, tak budete mať povinnosť úhrady registračného poplatku vo výške 95 €. Podľa starého modelu by bol tento registračný poplatok vo výške 477 €, ušetriť tak môžete až 382 €.

V tejto novele zákona ostávajú zachované oslobodenia a úľavy pre zdravotne postihnutých a pribudne navyše možnosť stanoviť výšku poplatku na základe znaleckého posudku. Avšak, ako bolo spomenuté v úvode, ide zatiaľ iba o návrh, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, takže finálna podoba zákona sa ešte môže zmeniť.

Výkon motora v kW

Sadzba poplatku v eurách

nad

do

do 80 vrátane

33

80 86 vrátane

53

86 92 vrátane

77

92 98 vrátane

106

98 104 vrátane

141

104 110 vrátane

181

110 121 vrátane

250

121 132 vrátane

360

132 143 vrátane

497

143 154 vrátane

667

154 165 vrátane

873

165 176 vrátane

112

176 202 vrátane

1655

202 228 vrátane

2711

228 254 vrátane

4249

254 a viac

6308

 Tabuľka č. 1 – sadzby registračných poplatkov

Vek vozidla

Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla

prvá evidencia

1

do 1 roka vrátane

0,82

do 2 rokov vrátane

0,68

do 3 rokov vrátane

0,56

do 4 rokov vrátane

0,46

do 5 rokov vrátane

0,38

do 6 rokov vrátane

0,32

do 7 rokov vrátane

0,26

do 8 rokov vrátane

0,23

do 9 rokov vrátane

0,19

do 10 rokov vrátane

0,16

do 11 rokov vrátane

0,14

do 12 rokov vrátane

0,12

do 13 rokov vrátane

0,1

do 14 rokov vrátane

0,09

do 15 rokov vrátane

0,08

do 16 rokov vrátane

0,07

nad 16 rokov

0,06

Tabuľka č. 2 – koeficient zostatkovej hdnoty vozidla stanovený na základe veku vozidla.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty