Menu
  1. HYPO
  2. Archív verzií

Archív verzií HYPO

HYPO 21.10

Stiahnuť plnú verziu

Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry.

Top novinky verzie 21.10

>

Vyhláška 160/2023 Z.z., ktorá mení a dopĺňa Vyhlášku č.228/2018 Z.z. platná od 1.6.2023

  • Doplnené nové znenie vyhlášky na záložke Ďalšie funkcie -> Vyhlášky a usmernenia.
  • Znalecká doložka: Doplnili sme nové vzory Znaleckej doložky (Aktualizovaný vzor 2023). Vzory znaleckej doložky sú rozdelené na doložku pre fyzické osoby a doložku pre znaleckú organizáciu a znalecký ústav.
  • Začiatok posudku: Doplnili sme nový vzor Začiatku posudku (Aktualizovaný vzor 2023). Doplnené bolo písmeno h).

“h) informácia z územného plánu o záväzných regulatívoch priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, názov územného plánu k rozhodnému dátumu a identifikácia, kde je územný plán verejne prístupný (internetová stránka): “

  • Úvod posudku: Doplnili sme nový vzor Úvod posudku (Aktualizovaný vzor 2023). Zmenený bol názov bodu 7.

7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov:

7. Definície dôležitých pojmov:

  • Vo všetkých častiach programu bol zmenený pojem ROVNOPIS na nový názov ODPIS.
>

Ostatné novinky verzie 21.10

  • Zmena adresy spoločnosti KROS a.s.. Na záložke Ďalšie funkcie –> O aplikácii sme zmenili sídlo spoločnosti KROS ako výrobcu programu.  Pôvodná adresa A.Rudnaya 21 sa mení na Bytčická 9009/14.
  • Ďalšie zmeny z Vyhlášky boli zapracované aj do programu MEMO. Viac informácii o zmenách v MEMO zistíte tu.

Archívne verzie programu

HYPO 21.00

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 21.00Celý program HYPO bol prispôsobený nových zostavám a taktiež novému spôsobu licencovania formou prenájmu. Je nás Vás kedy si...

HYPO 20.50

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 20.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 20.50Potrebujete hromadne vymazať porovnateľné nehnuteľnosti z tabuľky v porovnávacej metóde? Do tejto metódy sme pri stavbách aj...

HYPO 20.00

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 20.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 20.00Vzhľadom k pohybu cien na trhu stavebných materiálov sme zaktualizovali ceny nových rozpočtových ukazovateľov (Body naviac) pre...

HYPO 19.50

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 19.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 19.50Žiadali ste nás v námetoch o dopracovanie nových  rozpočtových ukazovateľov, najmä na prvky s ktorými sa často stretávate v...

HYPO 19.00

Stiahnuť plnú verziu Verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 19.00Obávate sa že prídete o svoje posudky? Máte zálohy uložené len vo svojom počítači?  Z dôvodu čoraz častejšie sa opakujúcich problémov so stratou posudkov, ktoré si znalci...

HYPO 18.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.50V prípade, ak potrebujete ohodnocovať bytové jednotky v rodinnom dome, doplnili sme do novej verzie možnosť vypočítať všeobecnú hodnotu metódou polohovej diferenciácie práve pre byty v rodinných domoch. Pri...

HYPO 18.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.00Používate v porovnávacej metóde bytov novinku Inzeráty online? Potrebujete všetky informácie a fotky porovnateľných objektov zahrnúť do posudku?  Všetky porovnateľné byty, ktoré ste použili v porovnávacej...

HYPO 17.50

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.50Ohodnocujete stavby, v ktorých potrebujete zohľadniť poškodenosť aj nedokončenosť? V novej verzii môžete označiť v prípade stavieb oba parametre (nedokončená stavba, poškodená stavba). Program to automaticky zohľadní pri výpočte...

HYPO 17.01

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.01Výrazne uľahčenie práce v porovnávacej metóde Vám poskytne táto nová funkcia. Stačí jeden klik a všetky potrebné údaje o porovnateľných nehnuteľnostiach (cena, výmera, popis) sú automaticky vyplnené.Už viac nemusíte ručne...

HYPO 17.00

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.00Výrazne uľahčenie práce v porovnávacej metóde Vám poskytne táto nová funkcia. Stačí jeden klik a všetky potrebné údaje o porovnateľných nehnuteľnostiach (cena, výmera, popis) sú automaticky vyplnené.Už viac nemusíte ručne...

KROS
O nás
Blog
Kontakty