Menu

Archív verzií HYPO

HYPO 19.50

Stiahnuť plnú verziu

Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 19.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry.

Top novinky verzie 19.50

>

Nové rozpočtové ukazovatele cez Body naviac

Žiadali ste nás v námetoch o dopracovanie nových  rozpočtových ukazovateľov, najmä na prvky s ktorými sa často stretávate v poslednej dobe (fotovoltaika, rekuperácia, bivalentný zásobník, solárny ohrev TUV, tepelné čerpadlá…). Do RU sme doplnili na záložku Body naviac číselník vybratých najčastejšie sa opakujúcich rozpočtových ukazovateľov. Ak budete pridávať Body naviac, pri Názve nájdete ikonku lupy, cez ktorú sa dostanete do číselníka rozpočtových ukazovateľov, v ktorých nájdete ich popis a taktiež cenové rozpätie, ktoré nám spracoval Cenekon.

>

Výberový formulár s rokmi zobrazuje všetky roky, nielen posledných 10 rokov

Hľadáte posudky ktoré ste vytvárali pred viac ako 10 rokmi? Doteraz sme v HYPO a MEMO zobrazovali vo výberovom zozname len posledných 10 rokov. Problém nastal, ak ste hľadali posudok, alebo znalecký úkon v starších rokoch. Vo výberovom zozname ste takýto rok nenašli. V novej verzii sme upravili výberové políčko tak, aby ste videli aj staršie roky.

>

KCU a Pripoj posudok

V prípade, ak používate funkciu Pripoj posudok a dopĺňate do nového posudku objekty zo starších posudkov, KCU Vám automaticky nastavíme na pripojených objektoch (zo starších posudkov) na hodnotu, ktorá je zadaná v novovytvorenom posudku. V novej verzii už nemusíte prechádzať pripojené objekty a meniť na nich ručne KCU.

Ostatné novinky verzie 19.50

 • 19.50.001 – V prípade, ak ste zadávali rodinný dom, chatu, garáž alebo drobnú stavbu a nezadali ste podlažia, program pri zatváraní formuláru cez OK mohol padnúť na chybe.
 • 19.50.001 – Pri zadávaní Iných stavieb sa v zozname iných stavieb (tabuľka) nezobrazovala správna hodnota v stĺpci Technická hodnota. V pravom informatívnom panele bola zobrazená správna hodnota a aj do výpočtu sa preberala správna technická hodnota.
 • Pri výpočte Analytickej metódy nezjednodušenej sme upravili spôsob používania tak, aby pri zmene Začiatku užívania objektu neboli následne zmenené roky Od kedy v analytickej metóde, ktoré boli dodatočne ručne upravované. Zmenia sa teda len tie roky Od kedy, ktoré korešpondujú so Začiatkom používania zadanom pri objekte.
 • Ak meníte koeficient cenovej úrovne (KCU) v Základných údajoch,  táto zmena sa aplikuje na všetky stavby (objekty) okrem iných stavieb.
 • Upravený pravý bočný informatívny panel u stavieb. V novej verzii už nie je uvádzaný text „Zastavaná plocha 1.NP“ ale iba „Zastavaná plocha“.  Uvedený údaj totiž uvádza zastavanú plochu celkom.
 • Pre pohodlné riešenie servisov cez vzdialenú plochu (TeamViewer) sme zdvihli verziu tohto pomocníka, nakoľko od 15.09.2021 nebude možné spojenie so staršími verziami TeamVieweru.
 • Upravené drobné gramatické chyby: konvertor na konvektor, šťukové omietky na štukové omietky, masnôt na mastnôt.
 • Pri použití iných katalógov (Cenekon, UNIKA, Cenekon 2010) pri posudzovaní rodinného domu mohol program padnúť pri vstupe do časti Záver. Program nedokázal správne prepočítať plochy RD v spodnom paneli. Uvedená chyba sa vyskytovala len pri použití iných katalógov ako ÚSI.
 • Opravené padanie programu pri ukladaní popisu v Nájme pozemkov výpočtom.
 • MEMO: Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali viac miesta pre pečiatku.
 • MEMO: Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali IBAN za zadávateľa.
 • MEMO: Pri exporte akéhokoľvek výstupu do PDF formátu už program nebude uvádzať zbytočnú hlášku “Chcete otvoriť súbor?”

Archívne verzie programu

HYPO 19.00

Stiahnuť plnú verziu Verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 19.00Obávate sa že prídete o svoje posudky? Máte zálohy uložené len vo svojom počítači?  Z dôvodu čoraz častejšie sa opakujúcich problémov so stratou posudkov, ktoré si znalci...

HYPO 18.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.50V prípade, ak potrebujete ohodnocovať bytové jednotky v rodinnom dome, doplnili sme do novej verzie možnosť vypočítať všeobecnú hodnotu metódou polohovej diferenciácie práve pre byty v rodinných domoch. Pri...

HYPO 18.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.00Používate v porovnávacej metóde bytov novinku Inzeráty online? Potrebujete všetky informácie a fotky porovnateľných objektov zahrnúť do posudku?  Všetky porovnateľné byty, ktoré ste použili v porovnávacej...

HYPO 17.50

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.50Ohodnocujete stavby, v ktorých potrebujete zohľadniť poškodenosť aj nedokončenosť? V novej verzii môžete označiť v prípade stavieb oba parametre (nedokončená stavba, poškodená stavba). Program to automaticky zohľadní pri výpočte...

HYPO 17.01

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.01Výrazne uľahčenie práce v porovnávacej metóde Vám poskytne táto nová funkcia. Stačí jeden klik a všetky potrebné údaje o porovnateľných nehnuteľnostiach (cena, výmera, popis) sú automaticky vyplnené.Už viac nemusíte ručne...

HYPO 17.00

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.00Výrazne uľahčenie práce v porovnávacej metóde Vám poskytne táto nová funkcia. Stačí jeden klik a všetky potrebné údaje o porovnateľných nehnuteľnostiach (cena, výmera, popis) sú automaticky vyplnené.Už viac nemusíte ručne...

HYPO 16.72

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 16.72V súlade s novelou vyhlášky 228/2018 sme k pomocným textom pridali aktualizovné vzorové texty pre Titulnú stranu, Úvod, Prílohy a Znaleckú doložku.Chcete sa odhlásiť alebo prihlásiť do Hypokonferencie? Teraz to môžete urobiť...

HYPO 16.71

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 16.71V súlade s novelou vyhlášky 228/2018 sme k pomocným textom pridali aktualizovné vzorové texty pre Titulnú stranu, Úvod, Prílohy a Znaleckú doložku.Chcete sa odhlásiť alebo prihlásiť do Hypokonferencie? Teraz to môžete urobiť...

HYPO 16.70

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 16.70Chcete sa odhlásiť alebo prihlásiť do Hypokonferencie? Teraz to môžete urobiť priamo v programe.Do modulovej osnovy sme pridali možnosť vykreslenia osí a zmenu prvku na pravý klik. Zmeniť môžete rozmery stĺpov a ich výplň....

HYPO 16.50

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 16.50Každý program by mal byť z bezpečnostných dôvodov zaheslovaný. Ak sa rozhodnete aj naďalej pokračovať bez hesla, je to možné- používanie hesla pri vstupe do HYPA je voliteľné. V prípade, že heslo zabudnete, stačí nás kontaktovať...

KROS
Copy link