Menu
 1. HYPO
 2. Archív verzií

Archív verzií HYPO

HYPO 22.00

Stiahnuť plnú verziu

Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 22.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry.

Top novinky verzie 22.00

>

KPD Navigátor ako nová pomôcka v programe HYPO

 • V prípade, ak používate na výpočet VŠH stavieb metódu Polohovej diferenciácie zadávate Priemerné Kpd. Pomôcku KPD Navigátor nájdete práve vo formulári pri zadávaní Priemerného Kpd.
 • Graf v KPD Navigátore zobrazuje počet zadaných objektov, v ktorých bolo použité uvedené priemerné Kpd v zvolenom katastrálnom území. V záhlaví KPD navigátora si môžete zvoliť Katastrálne územie, Typ objektu, a Q a rok hodnotenia nehnuteľnosti.

 • Graf znázorňuje priemerné KPD, ktoré bolo použité pre zadané katastrálne územie, typ objektu a v zvolenom kvartáli a roku hodnotenia nehnuteľnosti.

 • KPD Navigátor vám pomôže ak:

  • Potrebujete použiť správne priemerné KPD pre hodnotený druh nehnuteľnosti v danom katastrálnom území.
  • Potrebujete si skontrolovať správnosť výsledne určeného KPD.
  • Chcete vedieť aké sú znalcami určované priemerné VŠH pre danú lokalitu.
 • Údaje v KPD Navigátore sa zobrazia len tým užívateľom, ktorí v Nastaveniach majú na záložke Spolupráca udelený súhlas s anonymizovaným poskytovaným priemerného Kpd.

>

Používateľsky prívetivejšia práca pri výpočte VŠH Kombinovanou metódou

 • Pri zadávaní Hrubého výnosu – formou podrobného zadávania (neoznačené políčko Jednoduché zadávanie výnosov) sme upravili formulár na zadávanie nájomného v jednotlivých rokoch výnosovosti.

 • Pri zadávaní Podielu pozemku sme v pomocnom výpočte doplnili link na úrokové sadzby pri políčku Úroková miera k nájmu.

 • V prípade, ak sa v ohodnocovanej skupine nachádza len jeden pozemok, do kombinovanej metódy je automaticky dotiahnutá jeho výmera a VŠH/mj.
 • Pri zadávaní Odhadu straty sme doplnili aj možnosť zadania odhadu straty Podielom z hrubého výnosu stavby.

>

Nové kontroly pri zadávaní obstavaného priestoru stavieb

 • Do programu HYPO sme doplnili nové kontroly pri zadávaní obstavaného priestoru stavieb:
  • ak je v Objeme stavby vyplnená číselná hodnota v políčku Spodná stavba -> MUSÍ karta KZP a KVP obsahovať podzemné podlažie,
  • ak je na karte KZP a KVP vyplnené Podzemné podlažie MUSÍ byť vyplnená v Objeme stavby aj hodnota v políčku Spodná stavba.
 • Na uvedenú skutočnosť Vás program upozorní.

>

Zaktualizovaný číselník obcí

 • Zoznam obcí (Ďalšie funkcie -> Zoznam obcí) bol zaktualizovaný podľa údajov zo Štatistického úradu SR a počet obyvateľov je aktuálny k roku 2023. Obce sú zaradzované do kategórií v zmysle metodiky ÚSI a vyhlášky MS SR  č. 492/2004 Z. z. v aktuálnom znení.
>

História v číselníku obcí

 • Do číselníka obcí bol doplnený výberový zoznam Rok a počty obyvateľov je možné sledovať pre jednotlivé roky zvlášť.  Zaradenie obce je použité podľa aktuálneho znenia vyhlášky.
>

Ostatné novinky verzie 22.00

 • Od 12.06.2024 zverejnila ECB novú výšku úrokovej sadzby vo výške 4,25.  Táto sadzba sa v programe HYPO používa v Kombinovanej metóde pri určovaní VŠH stavieb.
 •  Pri vytváraní kópie posudku sa automaticky novovytváraný posudok prepočíta koeficientom Kcu platným pre zadaný Q a rok hodnotenia v novovytváranom posudku. Program Vám  zobrazí aj upozorňujúcu hlášku.
 •  Do informatívneho poľa v Závere (modrý text naspodku formulára) sme doplnili aj výmeru pozemku. Nájdete ju v zátvorke v riadku VŠH/mj pozemkov.
>

Opravy vo verzii 22.00.001

 • V prípade ak ste ohodnocovali pozemky metódou polohovej diferenciácie vo verzii 22.00.000 a použili ste určenie VHmj inej obce, program HYPO mohol preniesť nesprávnu jednotkovú cenu pre zvolenú obec. 
 • V bytoch a stavbách sme vrátili farebné odlíšenie riadkov na záložke KV, dokončenosť a poškodenosť podľa typu (spoločné priestory, bytové prietory), ktoré vo verzii 22.00.000 chýbalo.

Archívne verzie programu

HYPO 21.20.001

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry. Pripravujeme novú funkciu Potrebujete si odsledovať najčastejšie použité KPD pre jednotlivé katastrálne územia? Potrebujete použiť správne priemerné KPD pre...

HYPO 21.20

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry. Top novinky verzie 21.20 Funkcia Inzeráty Online, ktorú ste používali na automatické vyplnenie potrebných údajov o nehnuteľnostiach v porovnávacej metóde pri...

HYPO 21.10

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry. Top novinky verzie 21.10 Doplnené nové znenie vyhlášky na záložke Ďalšie funkcie -> Vyhlášky a usmernenia. Znalecká doložka: Doplnili sme nové vzory Znaleckej...

HYPO 21.00

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 21.00Celý program HYPO bol prispôsobený nových zostavám a taktiež novému spôsobu licencovania formou prenájmu. Je nás Vás kedy si...

HYPO 20.50

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 20.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 20.50Potrebujete hromadne vymazať porovnateľné nehnuteľnosti z tabuľky v porovnávacej metóde? Do tejto metódy sme pri stavbách aj...

HYPO 20.00

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 20.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 20.00Vzhľadom k pohybu cien na trhu stavebných materiálov sme zaktualizovali ceny nových rozpočtových ukazovateľov (Body naviac) pre...

HYPO 19.50

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 19.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 19.50Žiadali ste nás v námetoch o dopracovanie nových  rozpočtových ukazovateľov, najmä na prvky s ktorými sa často stretávate v...

HYPO 19.00

Stiahnuť plnú verziu Verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 19.00Obávate sa že prídete o svoje posudky? Máte zálohy uložené len vo svojom počítači?  Z dôvodu čoraz častejšie sa opakujúcich problémov so stratou posudkov, ktoré si znalci...

HYPO 18.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.50V prípade, ak potrebujete ohodnocovať bytové jednotky v rodinnom dome, doplnili sme do novej verzie možnosť vypočítať všeobecnú hodnotu metódou polohovej diferenciácie práve pre byty v rodinných domoch. Pri...

HYPO 18.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.00Používate v porovnávacej metóde bytov novinku Inzeráty online? Potrebujete všetky informácie a fotky porovnateľných objektov zahrnúť do posudku?  Všetky porovnateľné byty, ktoré ste použili v porovnávacej...

KROS
O nás
Blog
Kontakty