Menu
 1. HYPO
 2. Archív verzií

Archív verzií HYPO

HYPO 21.20.001

Stiahnuť plnú verziu

Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry.

Pripravujeme novú funkciu

>

KPD navigátor

 • Potrebujete si odsledovať najčastejšie použité KPD pre jednotlivé katastrálne územia?
 • Potrebujete použiť správne priemerné KPD pre hodnotený druh nehnuteľnosti v danom katastrálnom území?
 • Potrebujete si skontrolovať správnosť výsledne určeného KPD?
>

Ako mi KPD navigátor pomôže?

 • Pri spracovávaní posudkov v programe HYPO sa často stretávate s otázkou správneho určenia koeficientu polohovej diferenciácie pri výpočte Všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.

 • V programe HYPO pripravujeme novú funkciu – KPD navigátor – ktorá vám pomôže skontrolovať si správnosť vami určeného KPD.

 • Pri spracovaní budúcich ohodnotení budete mať k dispozícii anonymné údaje, ktoré použili ostatní znalci pri vybranej lokalite a druhu stavby.

>

Pomôžte nám s prípravou novej funkcie

 • Na to, aby uvedená funkcia bola objektívna, potrebujeme pri jej príprave aj kvalitné podklady. Čím viac dát bude možné zozbierať ako podklad k uvedenej funkcii, tým kvalitnejší výstup z nej vieme poskytovať Vám – znalcom.

 • Na prípravu takejto funkcie potrebujeme teda Vašu pomoc a to súhlas s odoslaním ANONYMIZOVANÝCH dát.

 • Z právneho hľadiska Súhlas s odoslaním anonymizovaných údajov vyjadruje nasledovné:

  “Nadobúdateľ používaním programu súhlasí, aby poskytovateľ za účelom skvalitňovania služieb, poskytovania ďalších služieb a overenia používania počítačového programu v súlade s licenčnými podmienkami získaval, spracovával, využíval a uchovával údaje štatistického a technického charakteru počas používania programu v rozsahu katastrálne územie, koeficient polohovej diferenciácie, jednotková cena stavby, jednotková cena pozemku. Poskytovateľ získava anonymizované údaje a nezískava, nespracúva osobné a obchodne údaje nadobúdateľa. Pri získavaní a spracovaní osobných údajov platia osobitné podmienky o ochrane osobných údajov vydané a zverejnené Poskytovateľom.“

Archívne verzie programu

HYPO 21.20

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry. Top novinky verzie 21.20 Funkcia Inzeráty Online, ktorú ste používali na automatické vyplnenie potrebných údajov o nehnuteľnostiach v porovnávacej metóde pri...

HYPO 21.10

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry. Top novinky verzie 21.10 Doplnené nové znenie vyhlášky na záložke Ďalšie funkcie -> Vyhlášky a usmernenia. Znalecká doložka: Doplnili sme nové vzory Znaleckej...

HYPO 21.00

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 21.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 21.00Celý program HYPO bol prispôsobený nových zostavám a taktiež novému spôsobu licencovania formou prenájmu. Je nás Vás kedy si...

HYPO 20.50

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 20.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 20.50Potrebujete hromadne vymazať porovnateľné nehnuteľnosti z tabuľky v porovnávacej metóde? Do tejto metódy sme pri stavbách aj...

HYPO 20.00

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 20.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 20.00Vzhľadom k pohybu cien na trhu stavebných materiálov sme zaktualizovali ceny nových rozpočtových ukazovateľov (Body naviac) pre...

HYPO 19.50

Stiahnuť plnú verziu Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 19.xx, verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 19.50Žiadali ste nás v námetoch o dopracovanie nových  rozpočtových ukazovateľov, najmä na prvky s ktorými sa často stretávate v...

HYPO 19.00

Stiahnuť plnú verziu Verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry. Top novinky verzie 19.00Obávate sa že prídete o svoje posudky? Máte zálohy uložené len vo svojom počítači?  Z dôvodu čoraz častejšie sa opakujúcich problémov so stratou posudkov, ktoré si znalci...

HYPO 18.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.50V prípade, ak potrebujete ohodnocovať bytové jednotky v rodinnom dome, doplnili sme do novej verzie možnosť vypočítať všeobecnú hodnotu metódou polohovej diferenciácie práve pre byty v rodinných domoch. Pri...

HYPO 18.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.00Používate v porovnávacej metóde bytov novinku Inzeráty online? Potrebujete všetky informácie a fotky porovnateľných objektov zahrnúť do posudku?  Všetky porovnateľné byty, ktoré ste použili v porovnávacej...

HYPO 17.50

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 17.50Ohodnocujete stavby, v ktorých potrebujete zohľadniť poškodenosť aj nedokončenosť? V novej verzii môžete označiť v prípade stavieb oba parametre (nedokončená stavba, poškodená stavba). Program to automaticky zohľadní pri výpočte...

KROS
O nás
Blog
Kontakty