Menu

Týka sa vás osobitná úprava dane OSS? OMEGA vám s tým pomôže

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov v EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Od 1. júla 2021 začnú platiť nové pravidlá týkajúce sa DPH. Zmeny sa dotknú zásielkového predaja, uplatňovania dane pri digitálnych službách, ako aj predaja tovaru prostredníctvom elektronických platforiem. Pozor, mení sa aj limit pre dodávky do iných členských štátov.

Aké máte možnosti?

Registrovať sa v danom členskom štáte

 • Bude vám pridelené IČ DPH s prefixom konkrétneho daného štátu.
 • Vyhotovíte faktúru so sadzbou DPH a podľa legislatívy príslušného členského štátu.
 • Podanie daňového priznania a odvod DPH zrealizujete u správcu dane v danom členskom štáte.

Registrovať sa do systému One Stop Shop (OSS)

 • Dobrovoľná registrácia v jednom členskom štáte – v zásade tam, kde má dodávateľ sídlo.
 • Daňová povinnosť voči jednotlivým štátom EÚ sa uvádza v  jednom daňovom priznaní k OSS.
 • Rovnaké posudzovanie a postup pre všetky členské štáty EÚ.
 • Daňové priznanie sa podáva štvrťročne.
 • Lehota podania prvého daňového priznania v systéme OSS je do 31. 10. 2021.

Príklad:

Slovenský podnikateľ – platiteľ DPH dodal pre občanov v Rakúsku dňa 21. 4. 2021 aplikácie pre zdravú výživu vo výške 8000 eur bez DPH. Občanom Maďarska predal v máji 2021 cez e-shop doplnky do domácnosti vo výške 3000 eur. V tomto prípade prekročil do 30. 6. 2021 v súčte dodaní legislatívne stanovenú hranicu 10000 eur bez DPH. Nechce sa registrovať pre ďalšie dodávky v jednotlivých štátoch EÚ, podal žiadosť o registráciu na OSS systém do 10. 6. 2021. Pre všetky ďalšie dodávky dodané od 1. júla vystaví faktúry s príslušnou sadzbou dane konkrétneho členského štátu EÚ a bude postupovať s využitím zjednodušenej osobitnej úpravy OSS.

V prípade, že importujete doklady vstupujúce do systému OSS z iného softvéru cez textový súbor, odporúčame vám postupovať podľa návodu pre import dokladov do programu OMEGA.

Po registrácií na OSS sa môžete spoľahnúť na OMEGU. Už v letnej verzii sme pre vás pripravili:

 • Evidovanie dokladov priamo v programe OMEGA podľa druhu obchodu.
 • Vyhotovenie odoslaných faktúr so sadzbami DPH krajín spotreby.
 • Evidencia o dodaných tovaroch a službách v rámci osobitnej úpravy dane OSS.

V ďalších verziách vám prinesieme:

 • Podklad k daňovému priznaniu.

Legislatívne informácie k podmienkam registrácie pre OSS nájdete aj vo webinári Zmena v legislatíve pri zásielkovom obchode, ktorý bol súčasťou Online festivalu vzdelávania a je aktuálne prístupný bezplatne. O systéme OSS a zmenách v DPH od júla 2021 sa viac dočítate i v časopise KROS NEWS 03/2021.

KROS ÚČET

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty